Thursday, 29 September 2016

Dáta don Chóineartú / Date for Confirmation

Tá an dáta socraithe don Chóineartú. 'Sí an 7ú Aibreán 2017 a bheidh againn.
The date for the Confirmation has been confirmed. It is the 7th April 2017.

Friday, 23 September 2016

Meabhrúcháin Aifreann Déan é Seo i gCuimhne Domsa/Do This In Memory Mass Reminder

Tuismitheoirí Rang 2 / Parents of Rang 2

Beidh an aifreann Déan É Seo i gCuimhne Domsa ar siúl an Domhnach seo 25/09/2016 ag 10.00.

The Do This in Memory Mass is this Sunday 25/09/2016 at 10.00.

Míle buíochas,

Mairéad

Gaeilgeoirí na Seachtaine 23 – Meán Fómhair - 2016

Féach ar Seo !Gaeilgeoirí na Seachtaine 
23 – Meán Fómhair - 2016


Thursday, 22 September 2016

Féinmheastóireacht/ Self Assessment and Learning Folders:Tá leabhar oibre/ fillteán SALF ag gach páiste sa scoil. S'éard an aidhm atá acu ná chun na páistí a chur i gceannas ar a gcuid foghlaim agus meastóireacht féin. Coimeádann siad cuntas ar a gcuid oideachas féin- is leabhar pearsanta é, lán de dea-samplaí d'obair atá déanta acu i rith na bliana. 
Dé hAoine 23/09/16- Tá cead ag na páistí rud amháin atá speisialta a thabhairt isteach. Aon rud, cosúil le teidí/ buataisí peile/ ghrianghraf srl. Beidh siad ag taispeaint an rud seo leis an rang agus ag míniú leis an rang cad ina thaobh a bhfuil an rud seo speisialta. Ansin tógfaimíd ghrianghraf don fhillteán SALF. Ná seol isteach aon rud ró-luachmhar nó aon rud atá sobhriste le bhur dtoil.

Every pupil in the school has either a SALF workbook/folder. SALF enables children to learn the language of learning, to develop a value system on their personal learning and to share insights into personal learning. The folders are personal and contain examples of work that they have completed throughout the year. All pupils have permission to bring in a special item to school, this Friday, 23/09/16. This item could be a teddy/ football boot/ photo/ anything that holds sentimental value or that describes their personality. They will be invited to speak to their class about the item and to then take a photo with their item for their SALF folder. Please do not send in anything that is too valuable or fragile and please remind your child to take care of it throughout the day.

Corcaigh abú! Lá dearg 23/09/16


Tá cead ag páistí éadaí dearga a chaitheamh Dé hAoine (amárach 23/09/16) chun tacaíocht a thaispeáint d'fhoireann peile na mban Chorcaí atá ag imirt i gcoinne Baile Átha Cliath sa Chraobh, an Domhnach seo 25/09/16 ar a 4 a chlog. Go n-éirí leat a hOrla, ó gach éinne i nGaelscoil Chionn tSáile! Beir bua!

Pupils can wear red clothes Friday (tomorrow 23/09/16) to show their support for our Cork ladies who are in the All Ireland football Championship final V Dublin this Sunday 25/09/16 at 4pm. Best of luck to Orla Finn from all at the Gaelscoil. Beir bua!

Wednesday, 21 September 2016

Tuismitheoirí go léir / All parents

A thuismitheoirí a chairde, 
Meabhrúcháin go mbeidh cruinniú coiste na dtuismitheoirí ar siúl anocht 21ú M.F 2016 sa Powder Room in Óstán an White Lady ag 8.30. Impím oraibh iarracht mór freastal ar an gcruinniú seo chun tacaíocht a thabhairt don dream iontach atá ag obair chomh dian ar son ár scoil agus, tríd san, bhur bpáistí ar fad.
Dear parents, 
Just to remind you all that the Parent's Association are meeting at 8.30pm tonight 21st Sept 2016 in The Powder Room, The White Lady Hotel. It's an open invitation and a chance to reconnect with the Parent's Association in case you've fallen by the way side! I do ask ideally a parent from each family to make a special effort to attend in recognition and support of our PA who have done so much to help the school and therefore your children. 
Gaelscoil Chionn tSáile Abú!
Sinéad

Tuesday, 20 September 2016

Tuistí Naíonáin Mhóra/ Parents of Senior Infants

Beidh na naíonáin mhóra ag déanamh ealaíne le duilleoga ar an Aoine seo 23/9/2016. Beidh duilleoga ag teastáil ó gach páiste. Is féidir leo iad a thabhairt isteach roimh an Aoine 23/9/2016.

Senior infants are asked to bring in some  leaves each for an art lesson this coming Friday 23/9/2016. They may bring in the leaves prior to the Friday 23/9/2016 and we will keep them in school.

Míle Buíochas

Dáta don Chéad Comaoineach / Date for 1st Holy Communion

Tá an dáta socraithe don Chéad Comaoineach. 'Sí an 6ú Bealtaine 2017 a bheidh againn.
The date for the First Holy Communion has been confirmed. It is the 6th May 2017.