Friday, 17 May 2019

Monday, 13 May 2019

Dúdanna Bídh/ Food Dudes R2-6Tá an chéad babhta de Dúdanna Bídh anois bainte amach ag Rang 2- Rang 6! Maith sibh ar fad a bhlais agus a thriall gach rud! Táimíd ag bogadh ar aghaidh anois chuig babhta a 2!
Tá bosca lóin torthaí agus glasraí anois faighte ag na páistí sna ranganna sin. Beidh na páistí ag tabhairt isteach a dtorthaí agus glasraí féin chun ticeanna a bhaint amach ar an gcairt balla ar scoil chun teastais a shaothrú. Cabhróidh é seo leis na páistí súil a choiméad ar an méid torthaí agus glasraí a itheann siad agus b'fhéidir go bhfaighidh siad smaointí ó na rudaí éagsúla atá i mboscaí lóin a gcairde comh maith!
Beidh Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra agus Rang a 1 ag léanúint ar aghaidh leis an gcéad babhta go dtí an 24ú Bealtaine.


Rang a 2- Rang a 6 have now finished Phase 1 of Food Dudes. Each day in Phase 1, fruit and vegetables were pre-prepared and given out to pupils to taste. Well done to all for tasting and trying all the new flavours! We hope you have all found new favourites! Each pupil in these classes has received a new Food Dudes lunchbox for Phase 2. The emphasis will now be on the pupils to bring in their own fruit and vegetables from home to gain ticks in school and eventually to win various certificates. This will allow pupils to monitor their own fruit and veg intake and hopefully inspire them to continue to try new things when they see what other pupils are bringing in.
Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra and Rang a 1 will continue with Phase 1 (fruit and veg being given in school) until Friday 24th of May.

Maith sibh agus leanaigí oraibh!Bailiúcháin Éadaí - seans deirneach / Clothes collection - last chance!

Míle buíochas as na málaí go léir a tháinig isteach. Seans deirneach chun rudaí a bhailiú anocht agus iad a thógaint isteach amárach. Féachaigí an bhfuil fiú bráiliní, tuáillí, blaincéidí, cuirtíní sna chofraí agaibh. Glagann siad leo..
Many thanks for all the bags that have come in for the collection. Last chance tonight to collect stuff and bring in tomorrow. See id you can even find some old sheets, towels, blankets or curtains in the cupboards that you could get rid of. They are accepted too..

Info/eolas

Friday, 10 May 2019

Deireadh Seachtaine deirneach don Bailiúchán Éadaí ! / Last weekend for the clothes collection !

...chun an glanadh amach a dhéanamh agus airgead a thiomsú don scoil!
An-chuid tagtha cheanna féin (sár obair) agus is féidir linn i bhfad níos mó a thógaint. 
Scaip an scéal!

....to do a last clear out and raise money for the school !
Much has already come in (great job) and we can still take a lot more...
Spread the message amongst your neighbours, friends, WhatsApp groups, Facebook....!


Gaeilgeoirí na Seachtaine !


Wednesday, 8 May 2019

Meabhrúchán / Reminder


Meabhrúchán beag deirneach faoi na boscaí trócaire. Seol isteach ar scoil iad má tá siad fós agaibh.
A small final reminder about the trócaire boxes. If you still have them at home, please send them in.

Friday, 3 May 2019