Wednesday, 26 October 2016

Ranganna Gaeilge do thuismitheoirí i nGaelscoil Chionn tSáile

Nuachtlitir
Lean an nasc seo chun Nuachtlitir na Samhna 2016 a léamh, le scéalta agus grianghraif ó gach rang.

Please follow this link to view the school's Halloween News letter, with stories and photos from every class. 
Tuesday, 25 October 2016

Campa na Samhna/Halloween camp 2016

Cén áit/ Where: Gaelscoil Chionn tSáile
Dátaí/ Dates: 2-4/11/16 (3 Days- Dé Céadaoin- Dé hAoine)
Am/Time: 09.30 a.m. -2.00 p.m.
Praghas/Price: €50 páiste amháin, €90 beirt pháiste, €120 triúr páiste (siblings discount)

Beidh dhá ghrúpa, sóisearach agus sinsearach. Ealaín agus spóirt (ag brath ar an aimsir) a bheidh i gceist, comh maith le bácáil, bac -chúrsa agus tóraíocht taisce. Fáilte rompu gléasadh suas ar an lá deirneach.

There will be a junior group and a senior group. They will enjoy a range of activities each day, a variety of art, sport (weather dependent) such as basketball, rounders, soccer, GAA, obstacle course, playground games, as well as a treasure hunt, fancy dress and baking on one of the days. 

Junior-6th class pupils welcome, but spaces are limited. 

Cláraigh anois/register by email:


Go raibh maith agaibh,
Múinteoirí Róisín Ní Mhathúna agus Siobhán Ní Núnáin

Gradam na mBailte Slachtmhara/Kinsale Tidy Towns Schools' prizeBest overall School award- Gaelscoil Chionn tSáile


An Coiste Glas


Óstán na bhFeithidí


Lusanna na GréineBhuaigh an scoil an duais don scoil is fearr ar an iomlán (21/10/16) don iarrratas a chuireamar isteach go dtí an Coiste na mBailte Slachtmhara, ag taispeáint an dea-oibre atá ar siúl ag na páistí leis an mbrat glas, óstán na bhfeithidí, i ngáirdín na scoile agus le bithéagsúlacht a fhorbairt i dtimpeallacht na scoile. Is mór an éacht é!

Gaelscoil Chionn tSáile have been awarded with the prize of 'best overall school' by the Kinsale Tidy Towns committee (21/10/16.) They are impressed with all the work the pupils have been doing to be environmentally friendly and promote biodiversity, through our green flag, the bug hotel, the willow dome and the school garden as well as many other projects. This award is a great achievement, well done to all involved. 

Monday, 24 October 2016

Cluiche Ceannais Sciath na Scol ranganna 3-6


Beidh ranganna a 3- 6 buachaillí agus cailíní ag dul go dtí an chluiche ceannais ar an nDéardaoin, 27/10/16, chun tacaíocht a thabhairt.

Baile na mBocht @ 12.45 V Cnoc a' Bhile

Foireann: Bus ag fágaint ag a 11.20. Ar ais ar scoil ag a 2.20. Beidh ar gach imreoir €3.00 a íoc chun praghas an bhus a chlúdú. Tá bhur gcead isteach saor in aisce.

Lucht Tacaíochta (páistí) : Bus ag fágaint ag a 11.40. Ar ais ar scoil ag a 2.20.
Beidh costas €5.00 an pháiste á bháiliú ag gach múinteoir chun cead isteach agus praghas an bhus a chlúdú agus cead isteach a chlúdú. Tá cead acu éide spóirt na scoile a chaitheamh ar an lá agus bratacha srl. beaga a thabhairt leo.

Lucht Tacaíochta (tuismitheoirí): Beidh siad ag lorg €5.00 an duine cead isteach ag an ngeata. Beidh praghas €1.00 ar an gclár. Má tá sibh ag tógaint bhur bpáistí i ndiaidh an chluiche, le bhur dtoil, abair leis an múinteoir atá i bhfeighil ar an rang sin.
Rang a 3- Múinteoir Selina
Rang a 4- Múinteoir Róisín
Rang a 5- Múinteoir Emma
Rang a 6- Múinteoir Caitríona


3rd-6th class boys and girls will be supporting the boys' football team Thursday 27/10/16 in Mayfield GAA at 12.45 V Knockavilla.

Team: Leaving the school at 11.20am. Returning to school at 2.20pm. Players are asked to contribute €3 towards the price of the bus. Player's entry to match is free.

Supporters (students 3rd-6th class): Leaving school at 11.40 am on a bus. Returning to school at 2.20pm. Each student are asked to pay €5 to cover the price of entry and bus. Please pay online or send in payment to the class teacher. Students can wear their sports clothes and are allowed to bring small flags etc. to show their support. 

Supporters (Parents): Entry is €5 for adults and €2 for any extra child you may be bringing along yourselves, to be paid at the gate of Mayfield GAA. Programmes are €1 each. 

Sciath na Scol office have asked us to inform parents that all other match traffic will be directed to the car park across the road from the main pitch, up the road on the left. Access to the main pitch car park will be strictly prohibited.

If you are taking your child from the school group afterwards, please firstly report to the following teachers who will be in the charge of the following groups on the day: 

Rang a 3- Múinteoir Selina
Rang a 4- Múinteoir Róisín
Rang a 5- Múinteoir Emma
Rang a 6- Múinteoir Caitríona

Gaelscoil Chionn tSáile abú!

Friday, 21 October 2016

Seachtain na matamaitice/ Maths week i nGaelscoil Chionn tSáile 2016
Gaeilgeoirí na Seachtaine 21 - Deireadh Fómhair - 2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
21 - Deireadh Fómhair - 2016

Foireann sóisir na mban chionn tsáile abú!


Thursday, 20 October 2016

Scholastic

Bhailigh an tAonach Leabhar €2,318.55!
Faigheann an scoil 60%, €1,391.13, le chaitheamh ar leabhair don scoil.

Chomhghairdeas agus míle buíochas do Shiobhán Uí Dhoibhlín as ucht é a eagrú, dosna tuistí a tháinig isteach chun fhreastal air agus daoibh go léir as ucht an tacaíocht mór a thug sibh. Aocht ollmhór a bhí ann!

The Book Fair raised €2,318.55!
The school gets 60% of this to spend on books for the school.

Congratulations and many thanks to Siobhán Devlin for organising the fair, to the parents who came in to help out and to you all for the huge support you gave to it. It was a huge success!