Friday, 22 November 2019

Wednesday, 20 November 2019

Seachtain Eolaíochta i Naíonáin Mhóra

Bhain Naíonáin Mhóra sár-taitneamh as Seachtain Eolaíochta na hÉireann ón 11-17ú Samhain 2019!
Friday, 15 November 2019

Thursday, 14 November 2019

Cuairt Mícheál D. Ó hUiginn 14/11/19

Bhí an t-ádh le roinnt páistí ó rang a 6 dul chuig an bPobal Scoil inniu chun fáilte a chur roimh
Uachtarán na hÉireann go Chionn tSáile

Some children in 6th class were lucky to go to the Community School today to welcome the President of Ireland to Kinsale! 

Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2019

Bhí an-lá ar fad ag ranganna a 3 agus a 4 i Réadlann Carraig Dubh, ag céiliúradh Seachtain Eolaíochta na hÉireann 2019. Rinneadar ceardlann roicéid.

3rd and 4th class had great fun at Blackrock Castle Observatory. They completed a rocket workshop as part of our celebrations of Science Week 2019. 

Tuesday, 12 November 2019

Lá Amach Rang a 6 ar an 12/11/19

Bhí lá iontach ag rang a 6 ar an 12/11/19. Bhaineamar an-taitneamh as 'Farmer Pat' a thaispeán na hainmhithe go léir don scoil. Bhí lá iontach againn sa Mharagadh Shasanach i gCorcaigh. Bhí lón álainn againn sa Blue Haven agus ceacht den scoth ó Pearse ón Bullman sa phoball scoil. Thaispeán sé dúinn conas Thai green curry a dhéanamh!

Rang a 6 had a great day on the 12/11/19. We really enjoyed our time with 'Farmer Pat' who showed the animals to the school.We had a great time in the English Market in Cork. We had beautiful lunch in the Blue Haven and had an excellent cooking lesson from Pearce from The Bullman in the pobal scoil. He showed us how to make a Thai green curry!

Buíochas mór chuig Ciaran ón Blue Haven agus Tomás ó Actons as an obair agus eagrú go léir!

Huge thanks to Ciaran from the Blue Haven and Tomás from Actons for the work and the organisation!

More photographs here https://www.facebook.com/kinsalegoodfoodcicle/