Monday, 5 December 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 02 Mí na Nollag 2016

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
02 Mí na Nollag 2016
 

Thursday, 1 December 2016

Cleachtadh banna cheoil

Beidh an bhanna cheoil ag cleachtadh amárach (2/12/2016) ar scoil. Tabhair leat d'uirlis (instrument) agus seastán má tá can agat (stand if you have one).
Míle buiochas
Múinteoir Róisín 

Wednesday, 30 November 2016

Seirbhís na Nollag / Christmas Service

Beidh Seirbhís na Nollag 2016 ar siúl ar an Déardaoin an 15ú Mí na Nollag ag a 6. Beidhmíd ag cleachtadh sa séipéal an tseachtain seo chugainn agus ar lá an tseirbhís. Teastaíonn uainn go mbeidh ranganna áraithe á thabhairt chuig an séipéal ag a 8.50 a.m. ar maidin. Déan a málaí scoile a thabhairt aníos ar scoil dóibh, le bhur dtola. Beidhmíd ag siúl aníos ag brath ar an aimsir.

Dé Céadaoin 7/12/2016     Naíonáin Bheaga agus Mhóra

Déardaoin 8/12/2016         Naíonáin Bheaga agus rang a 2
Déardaoin 15/11/2016       Naíonáin Bheaga agus Mhóra

Beidh na ranganna eile ag siúl nó ag dul ar bhus síos agus aníos ón scoil.


Tá na páistí ag obair go dian ar a chuid den tseirbhís.

Táimid go léir ag súil go mór leis an oíche.

The 2016 Christmas Service will be on Thursday, 15th December 2016, at 6pm. We will be practising in the church next week and on the day of the service. We want specific classes brought to the church at 8.50 a.m. on specific days (see below). Please bring their school bags up to the school for them. We will be walking back up to the school, weather permitting.


Wednesday 7/12/2016      Junior and Senior Infants

Thursday 8/12/2016        Junior Infants and 2nd Class
Thursday 15/11/2016      Junior and Senior Infants

The other classes will be walking or going by bus to and from the school later in the day on these dates too.


The children are working hard to perfect their parts in the service.

We are all really looking forward to the night.

Tuesday, 29 November 2016

Pull Up Your Christmas Socks Appeal

A chairde! 
Táimíd chun páirt a ghlacadh in Pull Up Your Christmas Socks Appeal chun airgead a bhailiú do Aonad na bPáistí in CUH. An rud atá le déanamh ná péire stocaí na Nollag a fháil dod' pháiste -alán dóibh le fáil in Pennys, Tesco, Dunnes srl - go gcaitheadh na páistí ar scoil iad ar an Aoine an 9ú Nollag 2016 agus go dtabharfadh siad €2 an duine -nó mar sin de- isteach don charthanacht CUH.

Dear parents!
We have decided to support the CUH Charity Pull Up Your Christmas Socks Appeal to raise funds for the Children's Unit being built. All it involves is the children wearing any pair of Christmassy socks to school on Friday 9th of December 2016 -lots available in Pennys, Tesco & Dunnes for example- and bringing in a suggested donation of €2 -or however much or little you would like to donate- for the charity. It's a bit of fun for the children and it's going for a great cause.

Bliots Rang 4 Cailíní agus Buachaillí

Beidh bliots peile faoi dhíon (indoor football blitz) ag cailíní Rang 4 ar an gCéadaoin 30/11/16 i gCarraig Dubh (Blackrock) ag fágaint an scoil (leaving) ag a 12 agus ar ais (back) timpeall 3.30. Tá an fhoireann ainmnithe.(The team has been named)

Beidh bliots peile faoi dhíon(indoor football blitz) ag buachaillí Rang 4 ar an Déardaoin 1/12/16 i gCarraig Dubh (Blackrock) ag fágaint (leaving) an scoil ag a 12 agus ar ais (back) timpeall 3.30. Tá an fhoireann ainmnithe. (The team has been named)

Simon Community Cake Sale and Coffee Morning


Féach ar an méad atá á bhailiú againn  don raifil i gcomhair an Simon Community díolacháin cacaí ar an Aoine seo. Míle buíochas do gach duine a thug rudaí isteach faoi láthair. Mas bhfuil aon rudaí sa bhaile nach bhfuil á usáid agaibh bfhéidir go dtabhairfaidh sibh isteach sa scoil dúinn don raifil.

Míle Buíochas
An Costas Raifil
Simon Community Fundraiser 2016


Look at the amount of raffle prizes we have collected for the raffle at the cake sale and coffee morning Friday, 2nd December 2016 to raise money for the Cork Simon Community. Many thanks to all those people who have given us prizes already. If there are any things at home that you don't use and that would be suitable for a raffle prize please bring them into school.

 Many thanks
 The 'Raffle Committee'
 Simon Community Fundraiser 2016

Monday, 28 November 2016

Seachtain Eolaíochta/Science Week 2016


Bhaineamar ana shásamh as Seachtain Eolaíochta na hÉireann i mbliana.
Rinne gach rang cúpla turgnamh breise agus tháinig an t-eolaí Siobhán Uí Doibhlín ó Hands on Science ar cuairt chuig rang a 1 agus rang a 2 chomh maith. Ár mbuíochas léi.

We had great fun during this year's Science week.
Every class did extra science experiments. Siobhán Devlin from Hands on Science visited rang a 1 and rang a 2 and they had lots of fun investigating and experimenting. Our thanks to Siobhán Devlin.