Friday, 13 September 2019

Tuesday, 10 September 2019

Comórtas Aldi 2019

Cabhair linn Pól a líonadh le greamáin ó Aldi! Bailigh na greamáin i Aldi tar éis do chuid siopadóireacht!

Help us fill Paul with stickers from Aldi! Collect your stickers at the till!

 

Píosaí éide scoile ar fáil saor in aisce / Some pieces of school uniform available free of charge

Brístí (trousers):Aois/age: 12-13, 4-5, 6
8 x pinafore beaga/small
Léine rugbaí - 32 (striped), Age 7-8 (plain)
Geansaí (jumper), tóis/size 28

Caillte & Faights / Lost and found

Cé leis iad seo? / Who owns these?


Sciath na Scol - Rang a 5 & Rang a 6

Nóta Gearr:

- Beidh traenáil peile amárach (11/9/2019) tar éis am scoile 2.30-3.30
- Cluiche peile Dé Luain (16/9/2019) v Kilmurry as baile ag a 12
- Cluiche peile Dé Céadaoin (18/9/2019) v Barryroe sa bhaile ag a 12

- Football training tomorrow (11/9/2019) after school at 2.30pm - 3.30pm
- Football match: next Monday (16/9/2019) v Kilmurry away at 12pm
- Football match: next Wednesday (18/9/2019) v Barryroe at home at 12pm

Go raibh maith agaibh,
Múinteoirí Selina, Alex & Aodán

Monday, 9 September 2019

Tuismitheoirí Rang a 6 - Leadership incursion

Beidh Rang a 6 ag glacadh páirt sa cheardlann seo thíos ar an 17/9/19 ar scoil. Féach thíos i gcomhair níos mó eolas!

6th class will be taking part in the workshop below on the 17/9/19 in school. Please click below for more info!

https://www.unleashingpersonalpotential.com.au/aspire-higher-leadership-incursion-ireland

Comórtas / Competition

€10,000 duais don scoil !! (prize for the school)

Cliceáil anseo/click here


Friday, 6 September 2019

Thursday, 5 September 2019

Lá Oscailte Coláiste Daibhéad


Níos mó eolais i lámhleabhar in aice le príomhdhoras na scoile
More info in a handbook just inside the main door of the school