Cuardaigh / Search

Loading...

Monday, 29 August 2016

SCOIL AG ATHOSCAILT / School re-opening

Beidh an scoil ag athoscailt (re-opening) ar an gCéadaoin (Wednesday) 31/08/2016
Monday, 25 July 2016

Múinteoirí Nua

Tar éis agallaimh a bheith again le déanaí tá tríúr mhúinteoirí eile fostaithe don scoilbhliain 2016/2017.( Successful interview candidates for the 2016/2017 school year).

Beidh Múinteoir Caitríona Ní Fhlannachta ag múineadh  rang a 6.

Múinteoir Selina Ní Dhonnabháin ag tosnú amach le rang a 3. ( Temporary 3rd class teacher ).

Múinteoir nua  Emma Ní Shúilleabháin mar mhúinteoir Tacaíocht Foghama.( Learning Support Teacher). Tagann Emma chughainn ó Ghaelscoil eile thus faoi'n dtír. ( Emma is joining us from another Gaelscoil).

Wednesday, 29 June 2016

Gaeilgeoirí na Seachtaine 23 – Meitheamh -2016

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
23 – Meitheamh -2016
Previous Winners

Tinreamh Iomlán 2008-2016

Comhghairdeas mór ó chroí le Donnacha agus Fionn Ó Deasúnaigh, nár chiall aon lá ar scoil ónar thosaigh siad i Naíonáin Bheaga!
Bail ó Dhia oraibh! Is éacht mór é seo. Táimid ag súil go mbeidh a leithéad arís ann.

Congratulations to Donnacha and Fionn Ó Deasúnaigh who have kept full attendance since they started in Gaelscoil Chionn tSáile 8 years ago! They did not lose a single day of school since Junior infants. Bail ó Dhia oraibh! We are hoping more pupils follow their excellent example. We wish them all the best for secondary school. The sky's the limit for this pair.


Tinreamh Iomlán 2015-2016Níor chiall na páistí seo aon lá scoile. Maith sibh!
These pupils have full attendance. They did not miss any day in school. Well done!


Tuesday, 28 June 2016

Ní hé lá na báistí lá na bpáistí!

Níor chuir an báisteach isteach ná amach orainn inniu 28/06/16 agus sinn ag céiliúradh árdú na bratacha! D'ardaigh Charles Henderson an brat glas agus d'ardaigh Ray Cummins an brat ghníomhach. Míle buíochas leis na ceoltóirí, na tuismitheoirí a d'eagraigh na sólaistí, na coistí, na páistí ar fad, múinteoirí Neasa agus Róisín, SNA Máire agus foireann na scoile ar fad.

The rain didn't stop us celebrating our green flag and active schools flag awards! Charles Henderson, winner of the national title of the Super Valu Community Hero Award helped us raise our green flag. Ray Cummins, dual All star and All Ireland winner in football and hurling helped raise our active schools flag. Thanks to our musicians, the parents who organised the teas and coffees, our two committees, all the pupils, Múinteoirí Neasa and Róisín, SNA Máire and all the staff of the Gaelscoil. 

Laethanta Saoire an tSamhraidh 2016Beidh leath lá amárach 29/06/16 do laethanta saoire an tSamhraidh. 
Críochnóidh na naí. ranganna ar a 12 agus na hard ranganna ar a 12.15. 
Tá bus na scoile ag fágaint ar a 12 a chlog chomh maith. 
Tá cead ag na páistí rud amháin milis a thabhairt isteach agus bréagáin amháin nach bhfuil luachmhar. Ath-osclóidh an scoil ar an 31/08/16. Liosta leabhair ar fáil ar shuíomh gréasán na scoile. Éide scoile ar fáil ar http://www.4orm.ie
Bíodh Samhradh lán de spraoi agus spóirt agaibh go léir :-)


A reminder of the half day tomorrow 29/06/16 for the Summer holidays. 
Infants, their siblings and bus users will finish at 12noon. 
The older classes will finish at 12.15.
Pupils are allowed to bring in one treat to eat and one toy that is not valuable or easily broken. School re-opens on the 31/08/16. The booklist can be found under 'eolas' on the website. Uniform can be purchased at http://www.4orm.ie
We hope you all have a lovely Summer :-)

Go raibh míle maith agaibh go léir. Cuairt ón RNLI

Thug Eugene Turbridy ón RNLI cuairt ar (visited) rang a dó. Bhí sé ag labhairt leis an rang faoi shábháilteacht ar an bhfarraige (spoke about water safety). Bhí sé an-suimiúil (interesting) is d'fhoghlaim na páistí a lán rudaí nua.


Monday, 27 June 2016

Bratacha
Beidh searmanas ardú bhratacha againn amárach 28/06/16 ar a 9 a chlog. D'éirigh linn an brat glas agus an brat ghníomhach a fháil!
Tá fáilte romhaibh go léir! Beidh an coiste ghníomhach agus an coiste glas ag labhairt, beimid ag canadh agus beidh ceol. Beidh tae agus caife ar fáil ina dhiaidh. 


We are holding a ceremony tomorrow morning 28/06/16 at 9am to raise our green flag and our active schools flag. You are all very welcome to attend. The active squad and the green schools committee will speak. We will sing our green code and some pupils will perform some music. There will be tea and coffee available afterwards. Scoilbhliain 2016/2017

Beidh Sinéad Ní Mhurchú ar ais mar phríomhoide i mí Meán Fómhair 2016.
Beidh Michelle Ní Riagáin ag feidhmiú mar príomhoide don Samhradh agus ansin ar ais ina leas príomhoide i mí Meán Fómhair ar aghaidh agus beidh sí mar múinteoir acmhainne. Táimid ag súil lena bhfilleadh abhaile!
Beidh an scoil ag athoscailt ar an 31/08/16. 
Is féidir libh dul i dteagmháil le Michelle i rith an tSamhraidh ar an seoladh r-phost seo priomhoide@gaelscoilchionntsaile.ie

Sinéad Ní Mhurchú will be returning as Principal this September 2016. 
Michelle will be acting principal for the Summer and will then be vice principal from September onwards and will also be the resource teacher. We are looking forward to their return!
The school will re-open on the 31/08/16. 
You can contact Michelle over the Summer if necessary at priomhoide@gaelscoilchionntsaile.ie