Sunday, 28 May 2017

TURAS SCOILE RANG 6 - 17 - 19/5/2017

Le déanaí, thug Rang 6 cuairt ar Chiarraí agus d'fhan siad sa Ghaeltacht i gCorca Dhuibhne. Rinne siad a lán gníomhaíochtaí agus bhain gach duine ard-taitneamh as.  Bhíomar chomh bhródúil as gach páiste agaibh ar an turas. I ngach áit, thug daoine moladh dóibh ó thaobh a mbéasaí agus a gcaighdeán Gaeilge. Maith sibh Rang 6!

Tá grianghraif le feiscint ar an nasc seo: https://goo.gl/photos/dzuPepBA5bzNCuvA7

 

Recently, Rang 6 visited Kerry and they stayed in the Gaeltacht in Corca Dhuibhne. They did a lot of activities and everyone really enjoyed it. We were so proud of every child on the school tour. Everywhere we went, Rang 6 were praised for their manners and their high standard of Gaeilge. Maith sibh Rang 6!

Photos can be viewed on the following link: https://goo.gl/photos/dzuPepBA5bzNCuvA7

Friday, 26 May 2017

Gaeilgeoirí na Seachtaine 26 - Bealtaine - 2017

Féach ar Seo !
Gaeilgeoirí na Seachtaine
26 - Bealtaine - 2017

Previous Winners

Turas Scoile Rang 5 / 5th Class School Tour

Ta turas scoile R5 go dtí 'West Cork Secret' réidh le híoc anois. €23 an costas atá air. Íoc ar-líne le bhur dtola.
The 5th Class school tour to 'West Cork Secret' is ready for payment now. The cost is €23. Please pay on-line.

Wednesday, 24 May 2017

Lá Spóirt sa Phobalscoil 25/5/2017

A Thuismitheoirí, Rang 6,

Beidh Rang 6 ag dul go dtí Lá Spóirt sa Scoil Phobail Chionn tSáile amárach ag 12 a chlog. Déanfaidh an rang gníomhaíochtaí éagsúla. Beidh an rang thar nais roimh a 2.30 i.n. Táimid ag tnúth le aimsir deas, mar sin déan cinnte go bhfuil uachtar gréine ar do pháiste. 

Rang 6 have been invited to a Sports Day in Kinsale Community School tomorrow at 12 o clock. They will take part in various activities. We will return before 2.30pm. We are looking forward to sunny weather so please ensure that your child has suncream on. 

Go raibh maith agaibh,

Múinteoir Caitríona

Turas Scoile Rang 3 & 4 (Glen Resource Centre, Corcaigh 15/06/2017))

Réidh le híoc ar-líne anois.
Ready for on-line payment now.

Tuesday, 23 May 2017

Bliots Haca Rang 2 - Hockey Blitz Rang 2Beidh Rang 2 a glacadh páirt i bliots haca an Déardaoin seo 25/5/17 i Sáile. Beidh sé ar siúl i rith am scoile. Caithfidh cosantóir fiacla a bheith ag gach páiste nó ní bheidh cead acu imirt. Má tá loirgneáin agus maide haca acu seol isteach iad le do thoil.
Táimid ag tnúth le aimsir deas ar an Déardaoin, mar sin déan cinnte go bhfuil uachtar gréine ar do pháiste. Seol isteach deoch breise freisin le do thoil. Má tá ceathanna ar maidin seol cóta báistí leo.
Táimid ag tnúth go mór leis.

Mairéad


Rang 2 will be participating in a hockey blitz this Thursday 25/5/17 in Sáile. It will be on during school time. All children must have a gum shield or they will not be allowed to play. If they have shin guards and hockey sticks please send them in.
We are expecting nice weather on Thursday, as a result please make sure your child has suncream on. Please send in some extra drinks also. If there are showers in the morning please send in a raincoat.
We are really looking forward to it.
Mairéad

Monday, 22 May 2017

Sciath na Scol Iománaíochta 2017


A chairde,
Bhí an-am againn ag cluichí Sciath na Scol inniú 21ú Bealtaine 2017. D'ímríomar i gcoinne Ballynoe. Le scór 0-6 le 0-8 faraoir níor eirigh linn an cluiche ceannais a bhuachaint ach d'imir siad an-chluiche. Chombhrón leis an bhfoireann as ucht gan cluiche a bhuachaint ach maith iad as ucht áit a fhail s chluiche ceannais sa chéad áit! Go dtí an bhliain seo chugainn arís!

Dear parents,
We had a great time at the Sciath na Scol finals today, 21st May 2017. We played against Ballynoe. With a final whistle score of 0-6 to 0-, unfortunately,  we did not win the final but it was a great game! Hard luck to the players for not winning but very well done to them for getting to the final! Maybe next year will be our year!

Turas Scoile Rang 1 agus Rang 2


A thuismitheoirí,
Beidh rang 1 agus rang 2 ag dul chuig an campa Let's Go sa Dúglas don turasscoile i mbliana. Beidh siad ag dul ar Chéadaoin 31ú Bealtaine 2017. Beidh costas €30 air. Beidh tú in ann é a íoc ar líne ó amárach 23/05/17 ar aghaidh nó tabhair go dtí Mairéad nó Neasa é.

Beidh alán gníomhaíochtaí difriúla ar siúl acu. Is féidir leat teacht ar níos mó eolas futhu anseo. 

Beimid ag déanamh lá iomlán. Beidh orainn a bheith sa Dúglas le haghaidh 9.15. Mar sin beidh an bus ag fágaint an scoil ag 8.15. Beimid ag críochnú suas sa Dúglas ag 15.00. Mar sin beimid thar nais timpeall 15.45 ach braitheann an t-am seo ar an trácht. Seans go mbeidh sé beagáinín níos déanaí.

Beidh ar do pháiste éadaí spórt a chaitheamh ar an lá le bróga reatha. Beidh orthu geansaí spórt na scoile a chaitheamh. Beidh orthu éadaí breise a thógaint leo le muinchille agus cosa fada orthu le haghaidh gníomhaíochtaí áirithe. Beidh gnáth lón ag teastáil uathu le deochanna. Beidh cead acu rud amháin milis a thógaint leo freisin. Ag braith ar an aimsir ar an lá beidh orthu uachtar gréine fadthréimhseach (cosúil le P20) a bheith orthu (ní bheidh mórán am acu níos mó a chur orthu i rith an lae) nó cóta báistí a bheith acu.

Táimid ag tnúth go mór leis.
Mairéad agus Neasa.

Dear Parents,
Rang 1 and Rang 2 will be going to the Let's Go camp in Douglas for their school tour this year. They will be going on Wednesday the 31st May 2017. It will cost €30. Online payments will be available from tomorrow 23/05/17 onwards or you can pay Mairéad or Neasa.
They will be participating in lots of different activities. You can get more information on these activities by clicking on this link.

They will be completing a full day of activities. We will need to be in Douglas for 9.15. As a result the bus will be leaving the school at 8.15 sharp. We will be finishing in Douglas at 15.00. We hope to be back around 15.45 but we may be slightly later depending on the traffic.

Your child will need to wear sports clothes and runners. They must wear their school sports rugby jersey. They will also need to bring a change of clothes that includes a long sleeve top and long tracksuit bottoms. These will be needed for certain activities. They will need to bring a normal packed lunch with them and drinks. They may also bring one sweet thing. Depending on the weather please ensure that your child has either a rain jacket or long lasting suncream on them. (for example P20) They will not have much opportunity to reapply during the day.

We are really looking forward to it.
Mairéad agus Neasa

Laethanta Saoire / Holidays

Tá na laethanta saoire suas ar an féilire scoile anois - seachas cúpla lá le socrú fós.
The holiday dates are up on the school calendar now - except one or two days that are still to be sorted.

http://www.gaelscoilchionntsaile.ie/calendar