Tuesday, 5 April 2011

An Tarna Aonach na Leabhair! / The Second Book Fair!

A thuistí!
Mar a dúirt mé libh níos luaithe sa bhliain tá dhá aonach na leabhair le bheith againn i mbliana chun seans a thabhairt do chomhlacht beag nua, Scholarbug, chomh maith. Déanfaimid cinneadh faoin gcomhlacht is fearr le úsáid don bhliain seo chugainn tar éis seo.Tá leabhair don dara Aonach na leabhair tagtha anois.

Tá fáilte romhaibh teacht chun breathnú orthu amárach chun féachaint an bhfuil aon rud uaibh agus ansin teacht chun iad a cheannach ar an Déardaoin ón 08:30 – 10:30 agus ón 11 go dtí 12.30. Beidh Hilda ann chun cabhrú agus glacadh le airgead. Beidh sibh ábalta na leabhair a fháil ar an Déardaoin má tá go leoir cóipeanna ann, muna bhfuil cuirfidh Hilda ordú isteach.

Beidh na leabhair á bhailiú ar an Aoine, mar sin níl ach seans amháin chun iad a cheannach – ar an Déardaoin.

Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh agus tairbhe as na leabhair!

The Second Book Fair!

Dear parents!
As I already mentioned earlier in the year we are having two book fairs to give a chance to a small new company, Scholarbug. We will make a decision on which is the best company for next year after this. The books for the second book fair are here now.

You are welcome to come and view them tomorrow to see if there is anything you want and then to come and buy them on Thursday from 08.30 – 10.30 and from 11 to 12.30. Hilda will be there to help and to take money. You will be able to get the books on Thursday if there are enough copies there, if there aren’t Hilda will order more.

The books are being collected again on Friday so we only have one chance to buy them – on Thursday.

I hope you enjoy the books.