Wednesday, 15 June 2011

"Big Toddle" Naí shínsearacha agus Naí Shóisearacha (Senior and Junior Infants)

A thuismitheoirí,
Sínigh an clúdach litreach i gcóir an ‘Big Toddle’ agus seol isteach amárach é le bhur dtola. Ní bheidh aon p(h)áiste ábalta dul gan é a bheith sínithe.
Go raibh maith agaibh.
Múinteoir Ciara

Dear parents,
Please sign the envelope for the ‘Big Toddle’ and bring it in tomorrow. No child will be able to go without it being signed.
Thanks,
Múinteoir Ciara