Friday, 19 August 2011

A Thuismitheoirí / Dear Parents

A Thuismitheoirí,Táimid ag druidim í dtreo tús scoil bhliain nua eile í nGaelscoil Chionn tSáile mar sin seo h’iad na socruithe atá déanta againn í dtaobh ranganna: 

Naí Shóisearacha - Sinéad & Michelle 
Naí Shinsearacha - Múinteoir le ceapadh go luath
Rang 1 & 2 - Ciara
Rang 2 & 3 - Siobhán
Acmhainne - Múinteoir le ceapadh go luath
Tacaíocht foghlaime páirt aimseartha -Dara


Dear Parents,
I hope you are enjoying the long holiday!! We are moving ever closer to yet another new academic year in Gaelscoil Chionn tSáile therefore the following are class arrangements we have put in place:


Junior Infants- Sinéad & Michelle   
Senior Infants- Teacher to be appointed shortly 
1st&2nd  class – Ciara
2nd & 3rd class – Siobhán
Resource – Teacher to be appointed shortly
Part time Learning Support – Dara