Tuesday, 20 September 2011

BAINNE SCOILE / SCHOOL MILK

Tá sé in am bainne na scoile a h-ordú. Má tá bainne ag teastáil ó do leanbh ar scoil líon isteach an taobhshiar den fhoirm ó Clóna Dairies, atá ceangailte, agus seol isteach go Hilda é leis an t-airgead.Is féidir libh íoc agus bainne a fháil as ceann amháin, dhá nó an trí téarma le céile.

Téarma 1 – 59 lá (€11.80)
26 Meán Fómhair ‘11 -> 22 Nollaig ‘11

Téarma 2 – 49 lá (€9.80)
9 Eanair ‘12 -> 30 Márta ‘12

Téarma 3 – 52 lá (€10.40)
16 Aibreán ‘12 –> 29 Meitheamh ‘12

(Téarma 1&2 le céile = 108 lá = €21.60

Téarma 1&2&3 le céile,bainne i gcóir an bhliain = 160 lá = €32)

It is time to order school milk. If your child wants milk at school fill in the back of the attached form from Clóna Dairies. You can pay and receive milk for one, two or three terms together.

1st Term – 59 days (€11.80)
26th September ’11 -> 22nd December ‘11

2nd Term – 49 days (€9.80)
9th January ’12 -> 30th March ‘12

3rd Term – 52 days (€10.40)
16th April ’12 -> 29th June ‘12

(1st and 2nd Term together = 108 lá = €21.60


1st, 2nd and 3rd term together, milk for the year = 160 lá = €32)


Forms to order milk have gone home with all students today.