Wednesday, 7 September 2011

Cead taisteal go dtí imeachtaí na scoile.

Le linn an scoil bhliain 2011/2012 tugaim cead do mo leanbh:
During the school year 2011/2012 I give my child:

______________________________________
(Ainm an linbh)

páirt a ghlacadh in imeachtaí scoile éagsúla agus tugaim cead dó/di dul ar pé corais taisteal atá eagraithe roimh ré ag an scoil.
permission to take part in various school activities and I give him/her permission to go on whatever transport arrangements that are organised by the school for such activities.


Síniú ___________________________________
Signature