Wednesday, 7 September 2011

Ceol Suzuki / Suzuki music classes

06.09 Meán Fómhair 2011
A thuismitheoirí,
Teastaíonn uainn tús a cur leis na ranganna ceol Suzuki ar an Mháirt seo chugainn, an 13ú Meán Fómhair. Seol an foirm thíos isteach má tá suim agat do pháiste a bheith páirteach. Beidh costas €98 (€7 an seachtain i gcóir 14 seachtain) go dtí laethanta saoire na Nollag air. Tá an scoil ag fáilt dearbháin do Pro Musica chun veidhlín a cheannach ar €80. Beidh siad á fáilt againn go luath. Téir go dtí Hilda san oifig má tá ceann ag teastáil uait.

05 September 2011
Dear parents,
We would like to start the Suzuki music classes on next Tuesday 13th September. Complete and return the form below if you would like your child to take part. It will cost €98 to the Christmas holidays.(€7 a week for 14 weeks). The school is getting vouchers for Pro Musica to buy violins for €80 (reduced from €100). We will be getting the vouchers shortly. Go to Hilda in the office if you would like one.


Ba mhaith liom mo pháiste:
I would like my child:

__________________________________________________________
Ainm an pháiste / Child’s name

páirt a ghlacadh sna ranganna Suzuki
to take part in the Suzuki classes.


___________________________________________________________
Síniú an tuismitheoir / Parents signature