Thursday, 8 September 2011

Info for 1st Class on Suzuki Violin

A thuismitheoirí,

Chuir an scoil cleachtaí veidhlín ar fáil an bhliain seo chaite sa ‘Mhodh Suzuki’ le Múinteoir Ciara Ó Halloran. D’éirigh go maith leis na páistí agus chuir bhí seó beag ar siúl ag deireadh an bhliain, fiú amháin.

Go gairid is éard atá i gceist leis an Mhodh Suzuki ná ceol a “mhúineadh” do pháistí sa slí céanna is a “mhúintear” labhairt do pháistí óga. Ag tosnú le taispeáint dóibh conas poirt beaga a sheinnt ag bogadh ar aghaidh go dtí an ceoil foirmeálta a léamh dóibh féin. Cuirtear an-bhéim ar ghrá don ceoil. Tá tuilleadh eolas faoin mhodh Suzuki iniata ag internationalsuzuki.org suzukimusic.org.

Bheadh na ranganna ar siúl uair sa tseachtain don bhliain agus leanfaidís 30-40 nóiméad. Tá na ranganna ar fáil do Rang 1, 2 & 3. Is seans iontach mhaith é seo dos na páistí. Tuigim go hiomlán áfach go bhfuil breis costas ag baint leis agus ní féidir gan smaoineamh ar sin.
Muna bhfuil an foirm eile agat fós, seol an foirm thíos isteach amárach chun cur ar an eolas sin má tá suim agat inti nó muna bhfuil.

Dear parents,

The school organised ‘Suzuki Violin Lessons’ last year with Múinteoir Ciara Ó Halloran. The children got on well with it and the even had a small show at the end of the year.

In short, what is involved with the Suzuki Method is teaching music to children in the same way that small children are taught how to speak, starting with showing them how to play small pieces and moving on to reading formal music for themselves. A lot of emphasis is put on the love of music.

The classes are once a week for the year and they would last 30-40 minutes.There is more information on the Suzuki Method enclosed or at internationalsuzuki.org , suzukimusic.org.
The classes will be available for 1st, 2nd and 3rd class. It is a wonderful chance for the children. I fully understand, however, that there is extra cost involved and this has to be taken into account.
If you have misplaced the form already sent out, please send in the form below tomorrow to let us know if you are interested or not.

Signup form can be downloaded from here
08 Meán Fómhair '11 - Info  for 1st Class on Suzuki Violin