Monday, 12 September 2011

Ranganna veidhlín sa mhodh Suzuki / Suzuki violin lessons

13th Sep 2011

A thuistí,
Tá na ranganna veidhlín sa mhodh Suzuki ag tosnú maidin amárach. Má tá suim ag do leanbh freastal ar na ranganna agus nach bhfuil an foirm seolta isteach agat, cuir ar an eolas sinn anois.
Páistí Rang 1 - Ná bí buartha faoi muna bhfuil and veidhlín agat fós mar ní bheidh siad á úsáis sa chéad cleacht. (Ná déan dearmad ar an dearbhán do Pro Musica le fáil san oifig - 20% laighdiú ar an veidhlín).Beidh siad ag teastáil an tseachtainina dhiaidh sin, áfach. Comh maith leis an veidhlín beidh spúinse agus crios leaisteach i gcóir an gualainn ag teastáil. An tríú rud ag teastáil ná filteán le leathnaigh plaisteach le haghaidh na nótaí ceoil.
Beidh Ciara, an múinteoir Suzuki anseo chomh maith ar an Aoine se chugainn idir 08.30 agus 11.30 chun bualadh le tuismitheoirí na páistí atá ag freastal ar na ranganna veidhlín. Ní gá teacht ach bheadh sé go maith bualadh léi chun tuiscint maith a fháil faoin mhódh mhúinteoireachta seo.

Dear parents,
The Suzuki violin lessons are starting tomorrow. If your child is interested in attending the classes and you haven’t sent in the form, let us know now.
Children in 1st class: Don’t worry if you haven’t got a violin yet as they will not need them for the first class. (Don’t forget that there are vouchers for Pro-Musica available in the office – 20% discount on violins) The violins will be needed for the following week, however. As well as the violin you will need a sponge and an elastic band for use as a shoulder rest. The third thing you will need is a folder with plastic sheets for the music.
Ciara, the Suzuki teacher, will be here at the school also next Friday between 08.30 and 11.00 to meet with the parents of the children who are attending the violin classes. It is not necessary to come but it would be good to meet her to gain a good understanding of this teaching/learning method.