Wednesday, 14 September 2011

SUZUKI - dé hAoine / Friday 16-9-2011

A thuistí,
Tiocfaidh Ciara Ó Halloran, an múinteoir Suzuki Veidhlín, go dtí an scoil Dé hAoine 16-9-2011 seo chugainn ar 08.30 go dtí 9.00am (Ní fhanfaidh sí go dtí 11.30am mar a dúirt mé cheanna) Tabharfaidh sé sin seans daoibh bualadh léi. Labhróidh sí libh faoin mhodh Suzuki agus freagróidh sí aon ceisteanna a bheadh agaibh faoi.

Thit nótaí ceoil agus obair bhaile ó mála éigin inné. Má tá siad in easnamh ag do leanbh, tá siad le fáil san oifig.

Dear parents,

Ciara Ó Halloran, the Suzuki Violin teacher, will come to the school next Friday 16th Sep 2011 from 08.30 to 9.00am (She won’t stay until 11.30am as I previously said). This will give you an opportunity to meet her. She will speak about the Suzuki method and she will answer any questions you may have.

Some music sheets and homework fell out of a schoolbag yesterday. If your child is missing them, they can be collected in the office.