Friday, 14 October 2011

An litir deirneach! / End to notes going home!

Teastaíonn uainn deireadh a cur leis na nótaí go léir ag dul abhaile mar sin, ar son seachtain na hathchúrsáile, seo an nóta deirneach páipéir a rachaidh abhaile! As seo amach rachaidh gach fógra mar ríomhphost agus ar an suíomh idirlíne www.gaelscoilchionntsaile.ie . Téir go Hilda má tá fadhb leis an idirlíon agat.

Má tá seoladh baile nó Uimhir teangbháile nua agat cuir Hilda ar an eolas led’ thoil.

We want to put an end to all the notes going home so, in aid of recycling week, this is the last paper note going home! From now on every notice will go as an email and will be available on the internet. www.gaelscoilchionntsaile.ie . Go to Hilda if you have a problem with email / internet.

If you have a new home address or contact number, please let Hilda know.

PS: You can email Hilda at eolas@gaelscoilchionntsaile.ie