Tuesday, 4 October 2011

Cuireadh tuistí Naí Shóis / Junior Infants Parents

A thuismitheoirí, a chairde,Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt daoibh teacht suas chun na scoile tráthnóna Dé Céadaoin 5ú Deireadh Fómhair ‘11 ar a 6 a chlog.
Labhróimíd libh faoi cad a bheidh ar siúl ag do leanbh sa chéad bhliain sa Ghaelscoil. Beimíd lán-sásta aon ceisteanna atá agaibh a fhreagairt ar an oíche chomh maith.
Ag súil le bualadh libh ar an oíche.

Dear parents,
I would like to invite you to come up to the school on Wednesday afternoon the 5th October at 6 o’ clock.
We will talk to you about what your child will be doing in the first year of the Gaelscoil. We will be very happy to answer any questions that you have on the night also.
Looking forward to meeting you then.

______________________________________________________
Múinteoir Sínéad & Múinteoir Michelle


Téir go www.gaelscoilchionntsaile.ie chun clárú, muna bhfuil sé déanta agat cheanna
Go to www.gaelscoilchionntsaile.ie to register, if you haven’t already done so.