Wednesday, 12 October 2011

Míoltóga Ghruaige.doc / Head Lice

A thuistí,
Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige sa scoil. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá.
Ní hé an chéad uair i mbliana ach an oiread. Tá páistí áirithe á fáilt arís agus arís. Iarraim oraibh a bheith an-díograiseach faoi gruaig do pháiste a sheiceáil agus cur an leigheas cuí air más gá. Téir go dtí www.onceaweektakeapeek.com (Once a Week take a Peek) muna bhfuil tú cinnte faoi cad atá á lorg. Is gá deireadh a cur leis an bhfadhb seo anois.
Go raibh míle maith agaibh!

Dear parents,
I have been informed of a case of head lice in the school. Please check your child’s hair tonight and treat it if necessary.
It is not the first time this year either. Certain children are getting them again and again. I ask you to be very diligent in checking your children’s hair and using the appropriate treatment if necessary. Go to www.onceaweektakeapeek.com (Once a Week take a Peek) if you are not sure what you are looking for. We need to put an end to this problem now.
Thanking you all in advance!