Monday, 10 October 2011

Naí Shóis / Jumior Infants - Ealaín / Art

Tá cúpla rud ag teastáil ó gach páiste sa rang le haghaidh ealaín:

  • Aprún
  • Mála beag duileoga
  • Grianghraf dóibh fhéin
  • Dhá rolla cáirtchláir ó rolla páipéar leithreais

Bíodh ainm do linbh ar gach rud a sheolann siad isteach. Go raibh maith agaibh.

Each child in the class needs a few things for art:

  • An apron
  • A small bag of leaves
  • A photo of the child
  • Two cardboard rolls form the inside of toilet rolls

Have the child’s name on everything you send in. Thank you.