Friday, 14 October 2011

Notice of Parents Association Meeting / Fógra do Cruinniú Coiste na dTuismitheoirí

Fógra do Cruinniú Coiste na dTuismitheoirí
Notice of Parents Association Meeting

Venue:                 The White Lady

Date:                     24th of October 2011

Time:                    8 pm


Why are you being contacted:

The Gael Scoil needs as many parents to attend as possible and it allows you to play an active role in your Scoil.


Agenda:-            
  • A roll call to track attendance and minutes to be recorded
  • Introductions and role of the parents association
  • Discuss Fund raiser at the above venue for kids Christmas Party
  • Safety - particularly in regard to access to the School – footpaths (or lack off)
  • Communication how we should, when we should etc.
  • Select a date and venue for the next social event.
  • Garda Clearance for parents for supervision type fund raiser at the school

Please make a HUGE effort to attend your Scoil Needs you!

Educational research on the involvement of parents in schools shows that children achieve higher levels when parents and teachers work together ‘ (NCP.ie)


Your Newly Elected Parents Association Oct 2011

Chairperson:                            Penny Fowley  (penny@gaelscoilchionntsaile.ie)
Vice Chair:                              PJ Feeney
Secretary:                                Alison O’ Dowd (alison@gaelscoilchionntsaile.ie)
Assistant  Secretary:               Natasha Farelly
Treasurer:                                Fiona Dyer
Assistant Treasurer:                 Joye O Donovan (joye@gaelscoilchionntsaile.ie)
Fundraiser:                              Caiomhe Kiely (caiomhe@gaelscoilchionntsaile.ie)
Assistant Fundraiser:              Audrey Cantillion


Fógra do Cruinniú Coiste na dTuismitheoirí.

Áit:      The White Lady

Dáta:   24 Deireafh Fómhair ‘11

Am:     8i.n.

An cúis go bhfuilimíd i dteangbháil:
Tá an méid agus is féidir tuismitheoirí ag teastáil uainn ag an gcruinniú. Tudann sé seans duit ról níos gníomhaí a bhaint amach in oideachas do pháiste.

Clár:
·         Rolla chun tinreamh a choimead agus nóiméadaí le thógaint.
·         Cur i láithir an Bhoird agus ról Coiste na dtuistí a soiléiriú.
·         Tiomsóir airgid, féasta Nollag do pháistí, san ionad thuas (The White Lady) a phlé.
·         Sámháilteacht – an bealach isteach sa scoil ach go háirithe. Cosáin (nó easpa cosáin)
·         Cumarsáid – caithin agus conas is coir dúinn é a dhéanamh.
·         Imréitiú na nGardaí do thuismitheoirí don smaoineamh féitheoireachta ag an scoil.


Le bhur dtola deanaigí bhur ndícheall teacht go dtí an gcruinniú. Tá tú riachtanach don scoil!
‘Deineadh taighde oideachasúil ar rannphartaíocht tuismitheoirí sa scoil agus taibhsíodh gur éirigh le páistí caighdeáin níos airde a bhaint amach nuair a bhí tuismitheoirí agus múinteoirí ag obair le chéile’. (NPC.ie)


Coiste na dtuismitheoirí / dtuistí Nua D.F. 2011

Cathaoirleach:                         Fionnuala Ní Fhoghlú (penny@gaelscoilchionntsaile.ie)
Leas chathaoirleach:                P.J. Ó Feinneadha
Runaí:                                      Alison Uí Dhubhda (alison@gaelscoilchionntsaile.ie)
Leas-rúnaí                               Natascha Uí Fhaircheallaigh
Cisteoir:                                   Fiona Dyer
Leas-chisteoir:                         Joye Ní Dhonnabháin (Joye@gaelscoilchionntsaile.ie)
Tiomsaitheoir Airgid:              Caoimhe Uí Chadhla (Caoimhe@gaelscoilchionntsaile.ie)
Leas-thiosaitheoir airgid:        Audrey Cantalún