Monday, 7 November 2011

Home Addresses

Éinne a d'aistrigh seoladh ón gcéad lá a cláraíodh a leanbh, an féidir leo an seoladh nua seo a thabhairt do Hilde san oifig le bhur dtoil. Tá sé seo an tábhachtach do shonraí na scoile.
Anyone who changed address since the day their child registered at the school: If you have not done so already, please give this new address to Hilda in the office. This is very important for school records.