Tuesday, 29 November 2011

ORDÚ BAINNE NA SCOILE, 2 TÉARMA/ MILK ORDER, 2nd TERM

BAINNE SCOILE
Na daoine nár ordaigh an bainne i gcóir an dara téarma

Tá sé in am bainne na scoile a h-ordú i gcóir an dara téarma. Má tá bainne ag teastáil ó do leanbh ar scoil i gcóir an dara téarma nó an dara & an tríú téarma, líon isteach an taobh shiar den fhoirm ó Clóna Dairies, a bheidh i mála scoile do pháiste amárach, led' thoil agus seol isteach go Hilda é leis an t-airgead. Muna bhfuil foirm sa mhála scoile agus tá sé ag teastáil uait téir go Hilda san oifig leis an ordú.

Is féidir libh íoc agus bainne a fháil as ceann amháin nó an dá téarma le céile.

Téarma 2 –  49 lá (€9.80)

9 Eanair '12 -> 30 Márta '12

Téarma 3 – 52 lá (€10.40)

16 Aibreán '12 –> 29 Meitheamh '12

(Téarma 2&3 le céile = 101 lá = €20.20)
 
DEIN É SEO CHOMH LUATH IS FÉIDIR ROIMH AN NOLLAIG LE DO THOIL.

 

SCHOOL MILK
For the people who have not ordered for the second term.

It is time to order school milk for the second term. If your child wants school milk for the 2nd term or the 2nd and 3rd term, please fill in the back of the form from Clóna Dairies that will be in your child's schoolbag tomorrow. If the form is not in the schoolbag and you want to order milk, go to Hilda in the office with your order.

You can pay and receive milk for one term or two terms together.

2nd Term – 49 days (€9.80)

9th January '12 -> 30th March '12

3rd Term – 52 days (€10.40)

16th April '12 -> 29th June '12

(2nd and 3rd Term together = 101 lá = €20.20)
 
PLEASE CAN YOU DO THIS AS SOON AS POSSIBLE BEFORE CHRISTMAS.