Wednesday, 23 November 2011

Seó na Nollag

Tá dáta socraithe so Seó na Nollag. Beidh se ar an 21ú Nollag sa Halla Phobail i mBéal Átha an Spidéal. Naíonáin Shóisearacha ar a 6 a chlog, Rang 1&3 at 7.15. Beimid ag cleachtadh ann gach Déardaoin ó amárach ar aghaidh. Beidh rang na Naíonáin Shóisearacha amháin ag cleachtadh ann amárach. Beigh bus ag fágaint na scoile ag a 9.05 agus ag filleadh ag a 11.45. Gan amhras beidh na leanaí ag teacht agus ag fágaint scoil ag an gnáth ham.
 
We have fixed a date for the Christmas Show. It will be on the 21st December in the Ballinspittle Community Centre. Junior Infants at 6pm, 1st and 3rd Class at 7.15pm. We will be practising there every Thursday from tomorrow on. Only the Junior Infants will be practising there (Ballinspittle Community Centre) tomorrow. There will be a bus leaving the school at 9.05am and returning at 11.45. Of course, the children will be coming to and leaving school at the normal times.