Thursday, 3 November 2011

Snámh / Swimming

Beidh grúpa Siobhán Ní Núnáin (2 & 3) ag tosnú ar an snámh ar an Mháirt an 8ú Samhain. Mar an gcéanna leis na blianta eile gheobhaidh siad bus ón scoil ag 1.45 agus beidh siad le bailiú ó Acton's ag 2.45. Leanfaidh na ranganna snáimhe ar feadh 9 seachtaine. Beidh costas €99 orthu leis an mbus san áireamh. Tá súil agam go bhfuil sibh go léir ag baint taitneamh as na laethanta saoire!

Siobhán Ní Núnáin's group (2nd & 3rd class) will be starting their swimming after the midterm on Tuesday 8th Nov. As with other years the children will travel by bus from the school at 1.45 and should be collected from Acton's at 2.45. Their lessons will run for 9 weeks and will cost €99 including the bus fare. I hope you are all enjoying the break!