Thursday, 17 November 2011

Tuistí Naí Mhóra, 1, 2, 3 (Parents of Senior infants, 1st, 2nd and 3rd class)

Tá ranganna na Naíonáin Bheaga ag eagrú drámaí na Nollag faoi láthair. Ma tá éadaí le haghaidh drámaí:
- Na dtrí Mhuca
- Cinnín ór  Na Trí Béar
- Nó Scéal na Nollag
agaibh agus, más mian libh, seol isteach iad agus déantar athchursáil orthu.
 
The Junior Infants are currently preparing Christmas plays. If you have outfits for the plays:
- The Three Little Pigs
- Goldilocks and the Three Bears or
- The Nativity
 
Send them in,if you wish, and they can be re-used.
 
Míle buíochas.
Thanks a million