Tuesday, 20 December 2011

Leath lá / Cóisir! / Half day / Party!

A thuismitheoirí,
Beidh leath lá ar an Déardaoin. Críochnóidh na naí-ranganna ag 12.00 agus na hárdranganna ag 12.15. Beidh féasta / cóisir ag gach rang ar an lá. Beidh cead ag na páistí roinnt milseáin agus cluiche a thógaint isteach ar scoil. Níl cead cluichí ríomhairí / DSI's a thógaint isteach ná aon cluiche / bréagán a bheadh ró-luachmhar mar ní féidir a bheith cinnte nach mbrisfaí iad! Níl cead guma cogainte nó deochanna spraoi ar scoil.
Dear parents,
There will be a half day on Thursday. The Infant classes will finish at 12.00 and the older classes will finish at 12.15. Every class will have a party on the day. The children will have permission to bring some sweets and games in to school. Computer games / DSI's or any expensive games/toys are not allowed because its likely that they would get broken! Chewing gum and fizzy drinks are not allowed at school.