Friday, 21 December 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 21 – Nollaig – 2012


Féach ar Seo ! 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
21 – Nollaig – 2012Previous Winners

Wednesday, 19 December 2012

Déardaoin 20/12/'12

A Thuismitheoirí, a chairde,
Beidh dráma na 3 mhuicíní ar siúl sa scoil amárach ag 09.30. Ba cheart go mbeadh an éide ar na páistí agus iad ag teacht ar scoil. Is féidir an éide scoile a bheith sa mhála scoile acu. Níl gach páiste sa rang ins an dráma seo ach tá fáilte roimh na tuistí ranga ar fad teacht chun féachaint air, fiú muna bhfuil do pháiste ag glacdh páirt ann. Ní leanfaidh sé ach 30 nóim ar a mhéid.
Mar is eol daoibh tá seirbhís carúil ar siúl amárach sa séipéal ag 5. Beidh gach páiste sa scoil ag canadh sa seirbhís seo ach beidh na Naí ranganna agus rang Múinteoir Siobhán Ní Núnain 3/4 ag canadh ar an altóir. Beidh na páistí scoile ag suí le chéile mar ghrúpa sna céad suíocháin sa séipéal. Ba cheart go mbeadh an éide scoile á caitheamh acu don tráthnóna.
Más féidir bheadh sé deas dá mbeadh hata na Nollag á caitheamh ag na páistí. Bíodh rang Shiobháin Ní Núnáin ag an séipéal ag 4 chun cleachtadh a dhéanamh. Bíodh na Naí ranganna ag an séipéal ag 4.45 le tosnú ag 5.00. Na daoine ata sa dráma scéal na Nollag bíodh an éide ceart orthu, gach éinne eile bíodh an éide scoile orthu le hata na Nollag. Ní cheart go rachaidh seo níos faide na 6.00.
Beidh cóisir ranganna againn ar an Aoine. Tá cead ag na páistí milseáin a thógaint leo ar scoil. Tá cead acu bréagáin a thabhairt leo más maith leo ach mar is gnách níl cead na cinn ríomhairí ná dsi/ipad/itouch srl a bhreith leo. Má bhristear srl aon bréagáin ar scoil ní féidir linn a bheith freagrach astu. Mar is gnách ag deireadh téarma -Nollag, Cáisc agus Samhradh- beidh leath lá againn ar an Aoine -naí ranganna agus a dreathaireacha & deirfiúracha ag imeacht ar 12.00. Ranganna 1-4 12.15. Beidh páistí an bhus ag imeacht ag 12.00. Beidh an scoil ag ath-oscailt ar an Luan an 7ú Eanáir 2013 (!) ag 08.50.
Guím Nollag faoi shéain is faoi mhaise daoibh!
 
The 3 Little Pigs will be on tomorrow 09.30. The children should wear their costumes to school in the morning and be ready to go onstage. They can have their uniform in their school bags. Every child in the class does not have a part in this drama but all parents are welcome to come and watch, even if your own child isn't in it. The play will only take 30 mins at the most.
As you are all we're putting on a carol service tomorrow at 5 pm. Every child in the school will be singing but the Infant classes and Múinteoir Siobhán Ní Núnáin's 3/4th class group will be singing on the alter. The other class groups will be sitting together at the top of the church. All the children should wear their uniforms for the service. It'd be nice too if they could wear Santa hats.
Múinteoir Siobhán's 3/4th class group should go the the church at 4.00 for practice. The Infant classes should come to the church for 4.45 so we're ready to start at 5.00. The children who are in the Nativity play should come to the church in their costumes. All other children should wear their school uniform with a Santa hat. The whole service should be finished by 6 at the latest.
There will be class parties on Friday. The children may bring sweeties and a toy to school. As usual, electronic games, dsi/ipad/itouches etc are not allowed. The school cannot take responsibility for any toys broken or damaged etc in school.
As with every end of term -Christmas, Easter and Summer- there will be a half day on Friday. Infant classes and their brothers and sisters leaving at 12.00. 1-4th classes leaving at 12.15. The school bus will leave at 12.00. The school will reopen Monday 7th Jan 2013 (!) at 08.50.
Merry Christmas to you all!
 
 

Tuesday, 18 December 2012

Christmas Annuals

Go leoir 'Christmas Annuals' fós ar fáil san oifig, €4 an cheann..
Plenty of Christmas Annuals still available in the office, €4 each..
------------------------------------------------------------
Do not forget to check out Nuacht Eile / Other News!
------------------------------------------------------------

Monday, 17 December 2012

Eadaí don dráma Naíonáin Shóisearacha

A thuismitheoirí, a chairde,
Is dócha nach raibh sé soiléir ach beidh éadaí don dráma ag teastáil ó na páistí i gcóir na drámaí ar an Déardaoin. Tá sórt cóta/éide na 3 mhuicíní agus an mac tíre againn. Beidh éide mamaí ag teastáil ón mam agus beidh éide fireann ag teastáíl ó gach éinne eile (na 3 mhuicíní chomh maith) -léine seic agus bríste géine nó mar sin, léine buí so-fheicthe agus aon giurléidí tógáil nó mar sin de. Ní ghá a bheith ró-bhuartha faoin éide. Is féidir leis na scéalaithe a n-éide scoile a chaitheamh mar beimíd ar scoil ina dhiaidh. Ná téir thar fóir. Déanfaidh aon rud an gnó. I gcóir scéal na Nollag le haghaidh Muire bíodh gúna/tunic bánagus éadach gorm uirthi, Íosaf bíodh éadach/gúna donn air. Beidh éide aingeal ag teastáil ós na haingeal -gúna bán, haló de shórt, más féidir, agus sciatháin, más féidir. Le haghaidh na fir lóistín agus na haoirí bíodh sórt gúna/ tunic orthu le túáille tae nó cás pilliúr ar an ceann le banda timpeall orthu. Le haghaidh ne 3 rí is dócha an rud céanna ach b'fhéidir dathanna níos láidre orthu, clóca agus corón. Arís ní ghá dul thar fóir le trioblóid. Drámaí beaga simplí atá á taispeáint againn. Gabhaim buíochas libh as ucht cabhrú.
Meabhrúcháín beag go mbeidh cleachtadh ar siúl sa séipéal maidin Dé Céadaoin 19/12/'12. Fág na páistí ag an seipéal in ionad ar scoil. Beidh mé ann ó 08.30.

Dear parents,
The children will need costumes for their dramas on Thursday. We did talk about it in class alright but perhaps it wasn't clear to all parents that the children needed costumes. My apologies for this. We have three piggy and one wolf coat/costume. Mummy and daddy pig don't have the piggy coats. Mummy will need mumsy clothes, dad can wear a check shirt. The rest of the cast will need maybe check shirts, jeans/trousers, hi-viz jackets and any builder type gadgets you may have around. Don't go buying any gadgets. The narrators can wear their uniforms as we'll be in school after. Don't stress about the clothes, any kind of dress up will do! For the Nativity Mary will need a white dress/ tunic and a blue shawl/ wrap. Joseph will need some kind of brown tunic/ robe and the head cloth. The angels should have a white dress/ tunic/ robe on them with a halo if possible and wings if possible. The Innkeepers and shepherds should have dull/ brown tunics/ robes on with head scarves(teatowels/ pillowcases) and some kind of a band to hold them in place. The kings should wear something similar except maybe in brighter colours with a cloak and a crown. The narrators could dress as angels or in their uniforms. Again, there's no need to stress about these costumes. The kids will enjoy whatever you come up with! Thank you for your help and support. 
Reminder that we will have practice in the church Wed 19/12/'12. Drop the children there instead of school. I will be there from 08.30.
------------------------------------------------------------
Do not forget to check out Nuacht Eile / Other News!
------------------------------------------------------------

Daltaí an Veidhlín / Violin students


Beidh ceolchoirm na Nollag ar siúl sa scoil ag na daltaí veidhlín ar an gCéadaoin beag seo, an 19ú Nollag 2012, ar a 9.00 (an chéad rud ar maidin). Tá fáilte roimh tuismitheoirí na páistí seo teacht isteach chun taitneamh a bhaint as.

The violin students are having a Christmas concert at school this Wednesday morning, the 19th December 2012 at 9.00 (first thing in the morning). The parents of these children are welcome to come and enjoy it.


------------------------------------------------------------
Do not forget to check out Nuacht Eile / Other News!
------------------------------------------------------------

Friday, 14 December 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 14 – Nollaig - 2012

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
14 – Nollaig - 2012

Previous Winners------------------------------------------------------------
Do not forget to check out Nuacht Eile / Other News!
------------------------------------------------------------

Pairceáil

A thuismitheoirí, a chairde,
D'iarradh orm impí ar thuismitheoirí a bheith níos chonsiasaí agus iad ag pairceail lasmuigh don scoil. Táim ag iarraidh oraibh gan páirceáil dúbailte a dhéanamh os chomhair gluaisteáin eile ar maidin mar tá seans ann go bhfuil san ag cur bac le radharc ar pháistí agus iad ag siúl i dtreo geataí na scoile. Chomh maith leis an gcontúirt seo tá sé ag cur moill ar thuismitheoirí eile agus iad ag dul ag obair ar maidin. Chun deileáil leis an easpa spáis sa charrchlós iarraim ar thuismitheoirí gan fanacht timpeall na scoile ar maidin. Tá gach páiste sa scoil in ann siúl isteach leo féin faoin dtráth seo.  Más gá pairceáil nó dul isteach sa scoil an féidir smaoineamh ar tiománaithe eile le bhur dtola.
Bíodh deireadh seachtain deas agaibh ar fad! 12 chodladh eile!!

Dear parents,
I have been asked to remind parents to be more conscientious when parking outside the school and in particular not to double park behind other cars. This interferes with the driver's view and it's obviously dangerous for children to walk behind cars that are trying to reverse. As well as being dangerous for the children it delays parents who are trying to get to work if they must wait for people to return to cars that are blocking their exit. To help alleviate the parking chaos I again ask parents not to delay at the school car park in the morning. Every child in the school is well able to walk in themselves at this stage. If you must go into the school on a given morning please remember the other drivers. 
Have a nice weekend! 12 more sleeps!!
------------------------------------------------------------
Do not forget to check out Nuacht Eile / Other News!
------------------------------------------------------------

Thursday, 13 December 2012

Feilíre 2013 - Calendars 2013

Feilíre 2013 - Get your Gaelscoil Chionn tSaile School Calendar before the Christmas Holidays!!!

€10 - All profits will benefit the school & your child!

Available from Hilda in the office. Or from Kevin Kiely at the gate on the day of the Christmas Show.

Each month includes photos of your children & of teachers who have a birthday that month.
Maybe buy extras for Nana & Granddad, God Parents, Aunts & Uncles?

---------------------------------------------------------------------
Do not forget to check out Nuacht Eile / Other News!
---------------------------------------------------------------------

Clothes for Recycling appea / lAthchúrsáil éadaí

Clothes for Recycling appeal: We have put back the collection date to the 21st of January 2013. We would like to have a lot more clothes/handbags/ shoes/ bed linen/ curtains collected before the lorry arrives. A big thank you to the people who've brought in bags already. We hope some more bags may be collected during your Spring clean!  This recycling initiative will help with our Green Schools campaign that we hope to begin in the new year. The recycling company promotes awareness of recycling used clothes, shoes and mobile phones, reduces items going to landfill, endorses the culture of Re-Use and recycling and has a list of Affiliated Charities. The school will also raise needed funds for itself.

Athchúrsáil éadaí: Tá an sprioc dáta curtha siar againn go dtí an 21ú lá de mhí Eanair 2013. Níor bhailíomar go leor málaí fós agus ní theastaíonn uainn an leoraí a ordú go dtí go bhfuil ualach de mhalaí againn. Míle buíochas do na dhaoine a thug isteach málaí. Tá súil againn go mbeidh níos mó ag teacht i rith na glantacháin Earraigh!---------------------------------------------------------------------
Do not forget to check out Nuacht Eile / Other News!
---------------------------------------------------------------------

Wednesday, 12 December 2012

Fáilte go Nuacht Eile / Welcome to Other News

Fáilte go 'Nuacht Eile' / Welcome to 'Other News'


The school has requested that we create a new Nuacht site
 to clearly distinguish between official and non official school news.  Nuacht will now only have official school information that has been approved by the principal or vice principal but a separate new site "NuachtEile" (Other News) which will be wholly managed by the PA has been setup for sharing other miscellaneous parent and student information relating to non-official school events such as fundraisers, summer camps, sports, music, local activities, etc. 

This new site is accessible at NuachtEile.gaelscoilchionntsaile.ie.  You can optionally subscribe to posts via email by filling out the form under "Nuacht Eile via Email", by clicking "like" on the school Facebook page or by "following" the school on Twitter.

All parents are welcome to submit requests for new posts pertaining to non-official school news to NuachtEile by following guidelines under the "New Posting Request"  link.

The original "Nuacht.gaelscoilchionntsaile.ie" site will remain the official source of approved school news and if you have an email subscription setup you will continue to receive these updates automatically each day.  

Thank you

PA

PS: The website team is always looking for new volunteers to help maintain and develop the site. If you are interested in helping out please contact: pa@gaelscoilchionntsaile.ie

'FUN' RAISING AT MAX'S

 The Parents Association would like to thank Max's for a great fundraiser again this year, we really appreciate it especially this year when funds are so low. It was a great night out and food was wonderful as always. Thanks also to all the volunteers on the nights, who helped make it a great event.

Go raibh maith agaibh aris agus Nollaig shona.

PA
12 Dec. 2012

Monday, 10 December 2012

Abairtí la haghaidh do Chartaí Nollag / Greetings for your Christmas Cards 2012


Le gach Dea-Ghuí i gcomhair na Nollag 'is na hath bhliana
(With every good wish for Christmas and the new year)

Nollaig faoi shéan is faoi mhaise duit (daoibh) / Nollaig shona duit (daoibh)
(Happy Christmas to you (ye))

Síocháin na Nollag inár measc
(May the peace of Christmas be among us)

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise
(Happy Christmas and a prosperous new year)

Guímíd Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise dár gcustaiméirí go léir.
(We pray that you will have a happy Christmas and a prosperous new year to all our customers)

Friday, 7 December 2012

ATHCHÚRSÁIL- Bailiúchán éadaí - Tabhair tacaíocht den Scoil.

ATHCHÚRSÁIL- Bailiúchán éadaí- Tabhair tacaíocht den Scoil.

Táimíd ag eagrú bailiúchán d’éadaí nua agus de sean- éadaí.

Ón Luain an 10ú ag a 9.00 go dtí an Aoine an 14ú den Mhí seo táimíd ag lorg málaí lán de na rudaí seo a leanas:
 • Éadaí nua agus sean éadaí glan de gach sort
 • Bróga
 • Criosanna agus málaí lámh
 • Éadaí Leapa
 • Teicstílí tí
 • Bréagáin bog
 • Sean fóin- póca
Gheobhaidh an scoil €5.50 do gach 10 kg agus €2 do gach sean fóin- póca ón gComhlacht athchúrsáile.
Beidh gach mála bailithe roimh 9.30am ar an 14ú de Mhí na Nollag 2012.

Is féidir linn airgead maith a dhéanamh má dhéanann gach duine iarracht mór éadaí a bhailiú, mar sin glan amach an áiléar sin!!!! Faigh a thuilleadh éadaí ó do chomharsain, ó do chol ceathracha srl.

Cuir glaoch ar Trish ar 087-947-5367 i gcomhair a thuilleadh eolas.

Recycle and support Gaelscoil Chionn tSáile

We’re having a New and Used Clothing Collection

From Monday 10th December to 9am on Friday 14th December 2012 we are collecting bags of the following items to recycle:


NEW & USED MEN’S WOMEN’S & CHILDREN’S CLOTHING, SHOES, BELTS, HANDBAGS, TIES, LINENS, HOUSEHOLD TEXTILES, STUFFED TOYS, ETC. (Any condition once they are clean) 

ALSO, OLD MOBILE PHONES (placed in a separate bag).

In return our school will receive €5.50 per each 10kg bag of clothes and €2.00 per each old mobile phone.

All bags will be collected before 9.30am on Friday 14th December 2012 so please drop your bags of recycling into the school before this.

Please note the more bags of recycling we collect the more money we will receive so please feel free to spread the word to family, friends, and neighbours as they are all welcome to contribute bags of recycling.

Contact Trish Ryan on 087-947-5367 for further details.

Gaeilgeoirí na Seachtaine 07 – Nollaig - 2012

Féach ar Seo ! 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
07 – Nollaig - 2012


Previous Winners

Thursday, 6 December 2012

Naíonáin!

Tá am dráma Na Trí Mhuicíní na naíonáin shóisearacha athruithe chomh maith go 09.30 maidin Déardaoin. Ní raibh sé luaite sa nuacht deireanach. 
The Junior Infant's Three Little Pigs drama has also been moved back to 09.30 on Thursday morning. It wasn't mentioned in the last notice!

Amannta na Dramaí athraithe / Change of Times of plays in school classrooms.

A thuismitheoirí,
Amannta dos na drámaí ranga athraithe anois go dtí 9.30 ó 11.00. Tá súil agam gon-oireann an t-am seo níos fearr daoibh.
(Dé Máirt an 18ú Nollag 2012-> Rang 1
Dé Céadaoin an 19ú Nollag 2012 -> Rang 3)
Dear Parents,
The drama times in the class rooms are now changed to 9.30 ó 11.00. I hope this time suits you better.
(Tuesday 18th December 2012 -> 1st Class
Wednesday 19th December 2012 -> 3rd Class)

Wednesday, 5 December 2012

Socraithe na Nollag níos soiléire / Clearer Christmas preparations

A thuismitheoirí, a chairde,
Maith dom muna raibh fógra an lae inné soléir. Rinneamar cinneadh cúpla bliain ó shin go ndéanfadh gach ré-rang dráma na Nollag a cur ar siúl gach bliain. Naí bheaga, Rang a hAon, Rang a trí srl. Is iomaí cúis a bhí leis seo. Uallach oibre na ranganna éagsúla, ullmhúcháin dos na sacraimint srl. Sa chóras seo chomh maith déanann gach páiste dráma gach dara bliain.
Rinneamar ár ndícheall halla a fháil chun seó mór a cur ar siúl cosúil le blianta eile ach ní fhéadfaimís ceann oiriúnach a fháil. Dá bhrí sin shocraíomar ar iad a cur ar siúl sa scoil i ceann dos na seomraí ranga. Tuigim go mbeidh deacrachtaí ag daoine freastal orthu ach ní seó mór a bheidh i gceist iontu pé scéal é. Níl an spás ann ins na seomraí chun deileál le grúpa abhalmhór mar sin más féidir libh freastal agus a bheith sa lucht féachanna go hiontach, tá fáilte romhaibh ach munar féidir níl leigheas ar an scéal. Rinneamar ár ndícheall halla a fháil, dá mbeadh ceann againn bheadh seo mór againn ach faraoir níl.
Toisc nach rabhamar in ann halla fháil don dráma cheapamar go mbeadh sé go deas seirbhís carúil na Nollag a cur ar siúl sa séipéal. Beidh roinnt páistí ó na Naíonáin Shóisearacha ag tabhairt léiriú ar scéal na Nollag ann chomh maith. Beidh rang iomlán na Naí Shóis agus an dá rang Naí Shíns ag teastáil chun na hamhráin a canadh.
Tar éis an taispeántas sin cuirfidh (rang 2,3 agus 4) cór na scoile seirbhís carúil le hamhráin éagsúla na Nollag ar siúl. Tá fáilte roimh gach rang/clann sa scoil freastal ar seo. Iarfaimid ar na páistí suí chun tosaigh lena ranganna féin chun cur leis an gcanadh.
Beidh seo ar fad ar siúl ar Déardaoin an 20ú Nollag 2012 i Séipéal Naomh Eoin ag a 5 a chlog.
Beidh cleachtadh ag teastáil ó na ranganna Naíonáin ar an Luan an 17ú agus Dé Céadaoin an 19ú. Nollag 2012. Ar an dá lá san tóg do pháiste go dtí an séipéal i gcóir 08.50 in ionad an scoil. Siúlfaimid go léir, mar ghrúpa that nais go dtí an scoil, ina dhiaidh má tá an aimsir oiriúnach. Muna bhfuil, gheobhaimid bus. Ní bheidh na ranganna eile ag cleachtadh sa séipéal ach sna ranganna.
Tá súil agam go bhfuil na socraithe níos soiléire anois.
Dear parents,
Forgive me if yesterdays post was not clear. We made a decision a few years ago that every second year would do a Christmas show every year. Junior infants, 1st Class, 3rd Class etc. There are many reasons for this. Various classes workloads, preparations for the sacraments etc. In this way also each each class does a show every second year.
We did our best to get a hall to put on a big show like other years but we could not get a suitable one. Because of this we decided to hold them in the school in one of the classrooms. We understand that there will be difficulties for people attending them but they won't be big shows anyway. We do not have space in the classrooms to cater for a huge crowd so if you can attend and be in the audience great, you are welcome but if you can't we can't solve this problem. We did our best to get a hall. If we had one we would have a big show but unfortunately we don't.
Because we weren't able to get a hall for the drama we thought it would be nice to have a Carol Service in the church. Some of the Junior Infants will be doing the Nativity play there also. The whole Junior Infants class and both the Senior Infants classes will be needed to sing the songs.
After this presentation the school choir (2nd, 3rd and 4th Class) will have a Carol Service with various Christmas carols. Every class / school family will be welcome to attend this. We will ask the children to sit in front with their own classes to join in with the singing.
All of this will be held on Thursday the 20th December 2012 in St. John's church at 5 o' clock.
The Infant classes will need practice on Monday the 17th and Wednesday the 19th December 2012. On these two days bring the children to the church for 08.50 instead of bringing them to the school. We will all walk back as a group to the school afterwards if the weather is suitable. If not, we will get a bus. The other classes will not be practicing in the church but will in the classrooms.
I hope these details are clearer now.

Tuismitheoirí Rang 3 / Parents of 3rd Class

Beidh Rang a 3 ar fad le chéile ag dul go dtí Blackrock Castle Observatory amárach, an 6ú lá de Mhí na Nollag 2012. Tabhair €10 isteach chuig Hilda san oifig chun chuid den chostas a chlúdú.
All of 3rd class together are going to Blackrock Castle tomorrow the 6th of December 2012. Please contribute €10 towards the cost. Students are to wear their full uniform and a coat. They will need a packed lunch also. They will be back at school by 2.00.
Míle buíochas,
Siobhán

Tuesday, 4 December 2012

Ag Tacú le Chomhlucht an Naomh de Pól (St. Vincent de Paul) agus Seó na Nollag (Christmas Play)

Tá an scoil ag tacú le Chomhlacht an Naomh Uinsinn de Pól i mbliana i ndá slí.
 1. Ciseán Nollag a cur le chéile do dhaoine áitiúla.
 2. Bréagáin a bhailiú le feachtas 2FM.
Déanfaidh gach rang cis a cur le chéile le gnáth-bhianna nach lobhtar go héasca mar shampla Pasta, rís, pónairí, earraí stáin - brioscaí, milseáin, rudaí deasa chomh maith! Mar sin, seol isteach aon bhianna oiriúnacha le do pháiste an tseachtain seo chugainn go dtí 15ú Nollag 2012.
Baileoidh Cumann Naomh Uinsinn de Pól iad ansan.

An dara bailiúcháin ná bréagáin nua, gan clúdach. Is féidir iad a thabhairt go dtí an scoil agus cuirfidh an scoil ar aghaidh iad chun cur leis an bhfeachlas ar 2FM.

Tá sé socraithe go mbeidh seó na Nollag ar siúl ar Naí Bheaga, Rang 1 agus Rang 3 i mbliaina. Ní fhéadfaimís halla a fháil agus mar sin is gá dúinn iad a cur ar siúl sa scoil.
Beidh na ranganna éagsúla ar laethannta éagsúla i rith am scoile @ 11.00
Dé Máirt an 18ú Nollag 2012-> Rang 1
Dé Céadaoin an 19ú Nollag 2012 -> Rang 3
Déardaoin an 20ú Nollag 2012-> Naí Bheaga

Toisc easpa móir spáis sa rang táimid ag súil is ag braith ar nach mbeidh ach duine nó beirt ar a mhéid ag gach páiste. Béidh seóanna móra againn arís sa todhchaí ach ní i mbliana. Beidh fáilte roimh cách idir tuismitheoirí, deartháireacha agus deirfiúracha sa séipéal ar Déardaoin 20ú.
In dteannta san beidh seirbhís carúil na Nollag agus Scéal na Nollag á cur ar siúl againn tráthnóna Déardaoin ag 5 a chlog i Séipéal Naoimh Eoin thíos faoin mbaile. Táimid ag tnúth go mór leis!
Beidh cleachtadh ar siúl sa séipéal maidin Dé Luan agus Dé Céadaoin do do ranganna Naí Bheaga agus Naí Mhóra @ 8.50 mar sin is féidir iad a fhágáil ag an séipéal na maidin san in ionad ar scoil. Beimid ag siúl aníos i ndiaidh an chleachtadh muna bhfuil an aimsir ró-olc.

The school will be supporting the Society of St. Vincent de Paul this year in two ways:
 1. Putting a Christmas Hamper together for local folks.
 2. RTE 2FM Toy Appeal.
Each classroom will put together a hamper with staple, non-perishable foods for example pasta, rice, beans -> tinned goods - biscuits, sweets, nice things too! So send in any suitable foods with your children this week or next week up to the 15th December 2012.
The St. Vincent de Paul Society will collect them then.

The second collection is for new, unwrapped toys. They can be brought to the school and the school will send them on to the 2FM campaign.

It has been decided that the Junior Infants, 1st Class and 3rd Class will be doing the Christmas show this year. We couldn't get a hall so we have to hold them in the school.
The various classes will have them on various days @ 11.00
Tuesday 18th December 2012-> 1st Class
Wednesday 19th December 2012-> 3rd Class
Thursday 20th December 2012-> Junior Infants.

As there is a shortage of space in the classroom, we are hoping and depending on there being a maximum of one or two people with every child. We will have big shows again in the future but not this year. 
Everybody will be welcome-parents, brothers and sisters etc. in the church on Thursday 20th December 2012 where we will put on a Christmas Carol service and Nativity play in St. John's church in town. We are really looking forward to this!
There will be practice at the church on Monday 17th Dec. 2012 and Wednesday 19th Dec. 2012 mornings for Junior and Senior Infants @ 8.50 a.m. so they can be dropped off at the church on those mornings instead of at school. We will be walking up to school after the practice if the weather isn't too bad.

SuperValu Hamper

We made €827 on the raffle tickets for the SuperValu Hamper. Thanks to all who gave their time to sell tickets on behalf of your scoil it was a great success. Also a big Thank You to SuperValu who donated the hamper.

The ticket was drawn this morning by a student in 4th class and the winner was Mary McCarthy, well done Mary enjoy!!

PA
04 December 2012

Monday, 3 December 2012

Seachtain Ceol Traidisiúnta

Seo iad na griangraifeanna agus na físeanna dos na páistí ag céiliúradh ceol traidisiúnta sa scoil i rith mí na Samhna. Rinne siad ceol ,ealaín agus tionscadail bunaithe ar cheol traidisiúnta.


An DeoraíochtDanny Boy

Foggy Dew with school choir


Wooden Flute with tin whistles  Grianghraif / Photos

PA Meeting

The next Parents Association Meeting will take place tomorrow, Tuesday 4th of December 2012 in the White Lady (Powder Room), at 8pm.

See you all there.

PA
3rd December 2012

Friday, 30 November 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 30 – Samhain – 2012

Féach ar Seo ! 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
30 – Samhain - 2012


Previous Winners

Míoltóga Ghruaige / Head LiceA thuistí, Cuireadh ar an eolas mé go bhfuil cás míoltóga ghruaige sa scoil arís. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Tá sé an-dheacair fáilt réidh le míoltóga ghruaige muna bhféachann gach clann ar gruaig a bpáistí féin.Táim ag impí oraibh seo a dhéanamh chun cosc a chur ar an fhadhb go tapaidh.

Dear parents,
I have been informed of a case of head lice in the older class rooms. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. It is very hard to get rid of head lice if each family does not look at their own children's heads. I am imploring you to do this to stop the problem quickly.


Useful Links..
HSE Headlice Information
Irish Pharmacy Union - Getting ahead of headlice
Head lice tips as kids go back to school
Get rid of head lice!
It's back to school and it's back to screening your kids for head liceWednesday, 28 November 2012

An Oifig/The Office

Táimid ag bogadh oifig na scoile faoi láithir agus mar sin tá an telefón agus an idirlín síos ar feadh tamaill. Tá brón orainn faoi seo agus tá súil againn go mbeidh gach rud ar siúl go luath.

We are moving the school office at present so the telephone and internet are temporarily down. We are sorry about this and hope to have everything working again soon.

Super Value Hamper

We still need some volunteers to sell tickets in SuperValu Kinsale on Thursday the 29th and Friday the 30th of November 2012.

It would be great to get all slots filled!!

Please call Hilda in the office to volunteer.

PA
28 November 2012

Tuesday, 27 November 2012

NPC Minority Religion Group

NPC Minority Religion Grouprepresenting parents of children of non-catholic faiths

Dear Parents
National Parents Council Primary (NPC) is the representative organisation for parents of children in primary education. By being part of NPC, both individual parents and Parent Associations can be part of making changes in our education system at a national level.  In order to hear the voices of parents in different settings and situations NPC has a number of Special Interest groups

 Currently, NPC has the following special interest groups:

Minority Religion Group – representing parents of children of non-catholic faiths

Migrant Parent Group – representing migrant parents

Special Educational Needs Group – representing parents of children with special educational needs in mainstream and special schools   

Irish medium Schools Group – representing parents of children in Irish medium and Gaeltacht schools 

Traveller Parent Group – representing Traveller parents

Being part of a special interest group allows parents to explore the particular issues pertaining to their group and to exchange information and ideas to further benefit the education and wellbeing of their children. The special interest groups are each entitled to have one representative on the NPC Assembly, which is the body within NPC concerned with developing educational policies.

We are trying to determine the level of interest in the Minority Religion Group and want to contact all of the parents of children of non-catholic faiths in your school to see if they would be interested in becoming involved in National Parents Council Primary.

I would appreciate it if you would bring this letter and the enclosed questionnaire to the attention of all parents of children of non-catholic faiths in your school. We would welcome support in (a) the determination of the aims and objectives of the group, as well as (b) the exploration of key issues facing these parents of children in primary school. If you are interested in being part of this group please print and complete the attached questionnaire and return to Deirdre Sullivan, National Parents Council Primary, 12 Marlborough Court, Dublin 1.
Questionnaire – Click here

Many thanks.
Yours sincerely,                                                                                                              
Deirdre Sullivan
Training & Development Officer

Monday, 26 November 2012

Meabhrúcháin

Seo meabhrúcháin beag faoi na billí leabhair agus costaisí éagsúla atá le híoc san oifig. Tá roinnt mhaith billí éagsúla le n-íoc ag teacht ón mbliain seo chaite fiú. Fiosraigh le Hilda an bhfuil airgead le híoc agat fós muna bhfuil tú cinnte. Ba mhaith liom go mbeadh na cúntaisí scoile suas chun dáta roimh laethanta saoire na Nollag mar tá an scoil ag braith go mór ar an airgead seo anois níos mó ná riamh. Bhíodh airgead breise againn cheanna ach tá rudaí tar éis athrú anois.
Tuigim go bhfuil cúrsaí eacnamaíochta deacar do gach éinne - an scoil chomh maith - agus is féidir plean íocaíochta pearsanta a eagrú le Hilda más gá.
This is a gentle reminder about the book bills and various other costs that are to be paid in the office. There are different bills that need to be settled even from the last school year. Please check with Hilda if you are not sure whether you have money outstanding. I would like to have the school accounts up to date before the Christmas holidays. The school is actually depending on this money,now more so than ever.In the past we would have extra funds to tide us over but our margin seems to have narrowed considerably.
I understand that the economic situation is difficult for everyone - for the school too - and it is possible to set up a personal payment scheme with Hilda if needed.

Friday, 23 November 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 23 – Samhain - 2012

Féach ar Seo ! 

Gaeilgeoirí na Seachtaine
23 – Samhain - 2012


Previous Winners

Wednesday, 21 November 2012

Comórtas Scoile / School Competition

Comórtais scoile chun an ceol tradisiúnta a cheiliúradh sa scoil. Beidh ealaín/tionscadal gach páiste suas ar suíomh idirlín na scoile. Beidh duaiseanna ann dos na hiarrachtaí is fearr.

A school competition to celebrate Irish traditional music in the school. The art/projects from all children will be put up on the school website. Prizes will be awarded to the efforts made.

 

2 catagóirí / comórtaisí

2 categories / competitions

 

1) Tionscadal

Tionscadal bunaithe ar

Þ      Na huirlisí tradisiúnta

Þ      Na ceoltóirí tradisiúnta

Projects based on

Þ      Irish traditional instruments e.g. harp, bodhrán, wooden flute, tin whistle.

Þ      Traditional Irish players

 

2) Ealaín

Ag baint úsáid as ceann nó gach ceann dos na shnáithe seo a leanas chun na huirlisí tradisiúnta a cheiliúradh

Þ      Liníocht

Þ      Peint agus dath

Þ      Prionta

Þ      Cré

Þ      Tógáil

Þ      Fabraic & snathain

Art using the following media to celebrate Irish traditional instruments

Þ      Drawing

Þ      Paint and colour

Þ      Print

Þ      Clay

Þ      Construction

Þ      Fabric & fibre

 

Iarrataisí roimh 30-11-2012

Entries must be in before 30-11-12

Mobile Phone Schools Appeal

(Irish Autism Action)

Many people get new mobile phones for Christmas! Please drop your old mobile phones to the school. If we get sufficient phones it would get the school some fantastic supplies, White Boards, IPADS, Laptops and lots more.

There is a box located at the main door of the school.


PA
21 November 2012

Tuesday, 20 November 2012

Tuismitheoirí na Naíonáin Shóisearacha/Junior Infants Parents

Go raibh maith agaibh as ucht an t-am a thógaint chun teacht agus labhairt faoi dul chun cinn bhur bpáistí. Theastaigh uaim acoimre a dhéanamh daoibh, a thuismitheoirí.
 • Táimid tar éis tús a cur leis an léitheoireacht Gaeilge. Éireoidh na leabhair níos deacra agus ní bheidh do pháiste in ann iad a léamh. Ná bí buartha faoi seo. Nílimid ag súil go mbeidh siad in ann léamh go neamhspleách go dtí an bhliain seo chugainn.
 • Ag an bpoinnte seo tá do pháiste in ann siúl isteach ón ngeata leo féin. Déanann siad go minic i rith an lae é mar sin ní ghá daoibh siúl isteach leo a thuilleadh ach amháin má bhíonn oraibh labhairt liomsa nó le Hilda ar cúiseanna éagsúla.
 • Ba cheart go mbeadh éide scoile iomlán ceart ar na páistí ar fad gach lá. Bíodh ainm scríofa ar gach ball éadaigh, bosca lóin nó aon rud a bhíonn ag do pháiste ar scoil le bhur dtola. Tá geansaí scoile gan ainm sa rang faoi láthair.
 • Smaoineamh maith is ea é chun fobhríste / fobhrístín breise agus péire stocaí glana a cur isteach i mála scoile do pháiste ar eagla na heagla. Tárlaíonn timpistí! Tá éadaí breise againn ar scoil chomh maith agus má bhíonn ar do pháiste iad a thógaint nigh agus seol thar nais iad chomh tapaidh agus is féidir le bhur dtola
 • Teastaíonn uaim go síneoidh sibh obair bhaile bhur bpáistí gach oíche fiú muna bhfuil áit faoi leith ann don síniú. Déanfaidh aon áit ar an leathnach an gnó.
Táimid ag ullmhú anois do dráma na Nollag. Beidh sé ar siúl timpeall ar an 18ú Nollag. Cuirfear scéal chugaibh chomh luath is a bheidh dáta cinnte againn.

Thank you for taking the time to come into talk about your children's progress. I wanted to make a summary for you, parents.
 • We have started the Irish reading. The books will get harder and your child will not be able read them. Don't be worried about this. We don't expect them to be able to read on their own until next year.
 • At this point your children are able to walk in from the gate on their own. They do often this during the day so you need not walk in with them any more except when you have to talk to me or Hilda for various reasons.
 • The children should all have the full school uniform on every day. There should be a name on every item of clothing, lunch box or anything that your child has at school, please. There is a jumper with no name in the class for the last few weeks.
 • It is a good idea to put spare underwear and a pair of clean socks into your child's school bag just in case. Accidents happen! We have spare clothes at school also and if your child has to take them please wash and return them as fast as you can.
 • I want you to sign your children's home work every night even if there is not space there for a signature. Any place on the page will do.
We are now preparing for the Christmas play. It will be on around the 18th December 2012. You will be informed as soon as we have the date and time confirmed.

Note for Parents of First Communion Children

A NOTE FOR PARENTS OF FIRST COMMUNION CHILDREN

The next 'Do it in Memory Mass' is on Saturday, 24th November, 2012 at 6.30pm The Feast of Christ the King.

Things to know:

(1) The children will need to bring some falling leaves to this mass (just one or two is fine). Parents Group leaders will be at the back of the church with baskets to collect the leaves from the children as they come into Mass.

(2) Try to be at the church 5/10 minutes early so your child's leaves can go in the basket, which will then be brought to the altar and placed near the Paschal Candle.

(3) After the 2nd Reading Fr Robert will again call all the First Holy Communion Children up to the altar for the Gospel Reading. The children will then sit down on the floor in front of the altar and Fr Robert will chat to the children about the Gospel (what the story was about etc).  Only the children will go up to the altar, parents can remain in their seats. The First Communion School Parents Representatives will stand behind the children, just to keep an eye on things!!

(4) Just a little reminder to your children to say "Amen" and bless themselves after they receive their special blessing from Fr Robert and Canon John K when they go up to them at Communion time.

(5) Before this 'Do this in Memory Mass' if parents could help their children to:
(a) complete page 43 in their Thumb Book
(b) to read pages 14 – 17.

Don't forget to bring the Thumb book to Mass.

Monday, 19 November 2012

SUPER VALUE HAMPER - REMINDER

We still need Parents to sell tickets for the Super Value Hamper on Thursday 29th and Friday 30th of November 2012, in Super Value, Kinsale.

Please call to Hilda in the office to put your name down there are slots available in the mornings and afternoons.

Thank you!!

PA
19 November 2012

Friday, 16 November 2012

Thursday, 15 November 2012

'Fun' Raising at Max's Menu


Max's "Fun" raising Event Thursday 29th November 2012 or Thursday 6th December 2012.

Click here to see the menu

For reservations please call 021-477-2443

To volunteer please text 086-196-7587

Wednesday, 14 November 2012

A Thuistí

A Thuistí,
Emma Fitzpatrick, mother to Rúán (R2) and Alannah (Junior Infants) has asked us to draw your attention to her blog.
This blog is a precious way for us to communicate with Emma and vice versa. Emma is a truly inspiring woman and we wish her continued strength and happiness.

Tuesday, 13 November 2012

SUPER VALUE HAMPER

The Parents Association has organised a Super Value Hamper to be raffled on, Thursday 29th and Friday 30th of November 2012 at Super Value Kinsale.

We are looking for Parents to Volunteer to sell tickets in SuperValue on these dates. There is a rota with Hilda in the office so please put your name down, just for an hour!!

Also if anyone would like to donate an item for the hamper, that can also be dropped to Hilda and the Parents Assocaiation will add your donations to the Hamper.

Thank you.

PA
13th November 2012

Book Fair

The Book Fair did really well again this year. Thank you to all parents who helped in the Scoil selling books and to those who bought books from the Fair. The scoil was able to use money made to buy books for the classes.

PA
13th November 2012

Don’t play with your Food / Science week


“Don’t play with your Food” an interactive  Science  Lecture will be coming to the Gaelscoil on Monday 19th November 2012 as part of Science week.

See Poster

Monday, 12 November 2012

Christmas Annuals

Tá na 'Christmas Annuals' ar fáil san oifig. Is féidir libh teacht isteach chun iad a cheannach má theastaíonn uaibh. €4 an ceann:
'Súgradh' - Naíonáin Shóisearacha & Naíonáin Shínsearacha
'Spraoi' - Rang 1 & 2
'Siamsa' - Rang 3 & 4
'Sonas' - Rang 5 & 6
 
The Christmas Annuals are available in the office. You can come in to buy them if you wish. €4 each:
'Súgradh' - Junior and Senior Infants
'Spraoi' - 1st and 2nd Class
'Siamsa' - 3rd and 4th Class
'Sonas' - 5th and 6th Class
 
 

Friday, 9 November 2012

Gaeilgeoirí na Seachtaine 09 – Samhain - 2012

Féach ar Seo !

Gaeilgeoirí na Seachtaine
09 – Samhain - 2012

Previous winners

Thursday, 8 November 2012

'Fun' Raising at Max's

Dear parents,
Thursday 29th November 2012 or Thursday 6th December 2012.

Following last year’s successful charity  dinner in max’s we have decided to repeat this event but we cannot do this without your help as we need the parents to cook, prepare, wash- up, set up and serve the meals!! 

This also helps us to practically eliminate all overheads and we are just left with basic food costs and even those tend to be minimal as some local suppliers kindly donate some produce free of charge or at cost.

This is a fun but professional event with very high quality food and excellent value for money, this year it will be a 7 course gourmet menu for €27.00.

Possibly new taste & flavours for some but hopefully it will appeal to everyone.  This event is open to all so please tell friends neighbors etc as this helps to get funding from an outside source.

We will need volunteers for both dates:

Food Preparation: 9am to 12noon (3 people)
Wash Up: 6.30-9pm & 9pm to midnight (2/3 people per shift)
Kitchen: 6pm-midnight (3 people)
Wait Staff: 6pm-midnight (4people per night)

To volunteer please contact us on 0861967587 / text if possible when available and your class please. We welcome the parents of the new classes especially. (Apologies to anyone whom we did not reply to last year as I gave the incorrect mobile number).

The menu is available on www.maxs.ie and on our facebook page.

Finally a thank you to John Barrett's butcher, the market garden vegetable shop and Quay food company.

Sean veidhlín le díol / Old violins for sale


Má tá seanveidhlín le díol ag éinne agus má theastaíonn uaibh é a fhógraíocht sa scoil, seol an tóis agus phraghas an veidhlín isteach chuig Hilda san oifig, le bhur dtola.
If anyone has an old violin for sale and would like to advertise it at the school, please send the size of the violin and the selling price to Hilda in the office.

Cork County Council - Metropolitan Towns Cycling Strategies & Active Travel Town Walking and Cycling Strategies Bandon - Fermoy - Kinsale - Youghal

The Council are doing a fact finding exercise and it would give the Gael Scoil parents an opportunity to voice our concerns about the lack of a safe footpath all the way to the school. Could we encourage everyone to take a moment to fill in the survey so we can get an impact and to safeguard our children. Thanks.
The following message describes two strategy studies which have been commissioned by Cork County Council. You have been sent this message to both inform you of the strategies intentions and to seek your inputs.  Your inputs are important as they will be used to develop and inform each strategy as it develops.
Please do not respond to this email, instead please use the survey links listed in the email below.
Active Travel Town Walking and Cycling Strategies
Bandon – Fermoy – Kinsale - Youghal
The County Development Plan outlines a strategy to address sustainable travel within the County. Under the Department of Transport, Tourism and Sport's Active Travel Town programme the County Council has now commissioned walking and cycling strategies to be developed for the towns of Bandon, Fermoy, Kinsale and Youghal.
The aim of these strategies will be to significantly improve accessibility and permeability for cyclists and pedestrians within the Active Travel Towns. It will also identify and develop links between the Active Travel Towns, Cork Metropolitan Area and Cork City and potential links to future Greenway routes.
Cork County Council has appointed WS Atkins and Kieran Boyle Consulting to prepare the strategies for the towns. The strategies will be used to apply for funding from the Department for the initiatives and project schemes identified in the strategy implementation plans. The strategies must be completed by December 2012 to comply with the deadline for submissions to the Department.
The strategy is currently in its assessment stage and as part of this assessment a web based survey has been posted on the Council website which will remain live for a period of 2 weeks.
The purpose of this survey is to invite detailed submissions from members of the public which will be used for the development of the strategy initiatives and projects. The surveys can be viewed and completed on the following links:
In order facilitate a high response rate the Council is contacting community and voluntary groups directly in order to publicise the surveys. Notifications are also being placed in the local press.
The Draft Strategies will be presented to the elected members during the week  beginning Monday November 26th.
Metropolitan Towns Cycling Strategies
The County Development Plan also outlines a strategy to address sustainable travel which identified the need for a macro level plan for cycling in Cork. In this regard the County Council has commissioned a cycling strategy for the Cork Metropolitan Area with the objective of providing a clear plan for the future development of cycling networks throughout Metropolitan Cork.
The aim will be to significantly improve accessibility and permeability for cyclists within the Metropolitan Towns and between Metropolitan Cork and Cork City. It will also identify and develop links with the Active Travel Towns and the existing and planned Greenways.
Cork County Council has appointed WS Atkins and Kieran Boyle Consulting to prepare the strategy for the Metropolitan Area. The strategy will be used to apply for funding from the National Transport Authority for the initiatives and project schemes identified in the strategy implementation plans. The strategy must be completed by December 2012 to comply with the deadline for submissions to the National Transport Authority.
The strategy is currently in its assessment stage and as part of this assessment web based survey has been posted on the Council website which will remain live for a period of 2 weeks.
The purpose of this survey is to invite detailed submissions from members of the public which will be used for the development of the strategy initiatives and projects. The survey can be viewed and completed on the following link:
In order facilitate a high response rate the Council is contacting community and voluntary groups directly in order to publicise the surveys. Notifications are also being placed in the local press.
The Draft Strategy will be presented to the elected members during the week  beginning Monday December 3rd.