Friday, 13 January 2012

Ceachtanna Pianó / Piano lessons

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí

Beidh ceachtanna pianó ag tosnú ag Múinteoir Alma sa scoil Dé Luain 6/2/12 agus Dé Céadaoin 8/2/12 . Leanfaidh na ceachtanna ar feadh 10 seachtaine.  Cuirfidh Múinteoir Alma deis ar fail ar bheith ag éisteacht le ceol agus  ag freagairt dó, ar bheith ag canadh agus ag casadh ceoil, ar bheith ag léamh agus ag scríobh ceoil. Leanfaidh na ranganna ó Feabhra go mí Bealtaine. Beidh lion na spásanna teoranta ar chostas €150 . Má tá suim agat do pháiste a chlárú seol an fhoirm seo agus an táille chuig Múinteoir Alma.

Parents/ Guardians
Piano lessons will commence with Múinteoir Alma in the school Monday 6/2/12 and  Wednesday 8/2/12  . The lessons will continue for 10 weeks ( from February to May).She'll provide children with a means of listening and responding to music, singing and playing music and reading and writing music.  There will be a limited number of spaces available in both Monday and Wednesday's classes.
Piano will be taught individually and twenty minutes will be assigned to each child.
Times will be allocated on a first come first served basis. Please contact Muinteoir Alma on 086 3247515.
To secure a place for your child please forward the attached form and fee payable to Alma Ní Riain . Míle buíochas!

Ranganna Ceoil
Ainm an Pháiste _________________
Lá:        Máirt                Deardaoin
Rang:    ____________
Uimhir Gutháin:
Siniú an tuismithoira/Caomhnóra ________________________