Tuesday, 24 January 2012

HSE FORMS - Na Naíonáin Shínsearacha agus Shóisearacha / Senior and Junior Infants

Tá foirmeanna Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seolta abhaile inniu sna málaí scoile na Naíonáin. Líonaigí isteach agus seolaigí ar ais iad le bhur dtola má theastaíonn nó muna dteastaíonn uaibh an seirbhís seo a úsáid.
HSE forms have been sent home in the Infants schoolbags today. Please fill them in and send them back  whether or not you want to use this service.
 
Míle buíochas