Tuesday, 24 January 2012

Íocaíochtaí & Admháileacha na scoile / School Payments & Receipts

Tá clúdaigh litreach againn anois chun airgead a chur isteach iontu le haghaidh gach costas scoile. Tá siad suite taobh amuigh den oifig. Ba cheart daoibh na sonraí go léir a scríobh amach (Ainm an páiste, an méid, an dáta agus síníú an tuismitheora) Ansin gheobhaidh sibh admháil. Muna bhfuil Hilda san oifig is féidir iad a fhágaint sa bhosca phoist atá lonnaithe faoi na clúdaigh litreach (Go raibh maith agat, Valerie Desmond as ucht an smaoineamh seo!)
Má tá sibh ag íoc as an veidhlín, piano nó ranganna mar sin, is féidir libh na clúdaigh litreacha seo a úsáid chomh maith ach gheobhaidh sibh an admháil ón múinteoir sin.
We now have payment envelopes for all payments to the school. They are available on a shelf outside the office. You should put all the payment details on the envelope (Child's name, the amount, the date and parents signature). Then you will receive a receipt. If Hilda is not in the office you can leave the payment in the post box that is located underneath the envelopes. (Thank you, Valerie Desmond for this idea!).
If you are paying for violin, piano or other such classes, you can still use these envelopes but you will receive a receipt from that teacher.
 
Go raibh maith agaibh!