Wednesday, 1 February 2012

Leabhair Léitheoireacht Naí Shóis. Junior Infants Reading Books.

Fé mar is eol daoibh táimid tar éis tús a chur leis an léitheoireacht Ghaeilge le déanaí. Bíonn na leanaí ag léamh na leabhair seo ina ngrúpaí bheaga ar scoil. Níl ach 14 chóip dos na leabhar idir an dá rang naíonáin shóisearacha. Tá na leabhair seo ana chostasach agus ní féidir ach iad a cheannach ina pacaí meascaithe. Mar sin tá sé ana thabhachtach aire mhaith a thabhairt dóibh. Bímid ag obair ar na leabhair seo gach lá mar sin seol ar scoil iad gach lá. Beidh do leanbh in ann na leabhair a choimeád ar feadh dhá oíche ag tosnú amach.
Tá bileog le liosta dos na leabhair a bheidh á léamh againn i filteán do linbh anocht. Sínigh an bhileog seo fé mar atáimid ag críochnú na leabhair.
Go raibh míle maith agaibh.
As you know we have recently started Irish reading.The children read these books in small groups at school. There are only 14 copies of the books between the two junior infant classes. These books are very expensive and they can only be bought in complete packets. No single book can be ordered. If one is lost 21 must be bought to replace it. Therefor it is very important to look after them. We work with these books every day so send them to school each day. Your child will be able to keep them for two nights initially.
There is a sheet with a list of the books we will be reading in your child's folder tonight. Sign this sheet as your child finishes the book. It is important to look after this sheet and leave it in the folder at all times.
Thanks very much.