Tuesday, 28 February 2012

Litir tábhachtach!!! Important letter in school bags today

28.02.'12
A thuismitheoirí,
Cosúil le gach scoil sa tír (ar domhain, is dócha!) ó am go chéile bíonn cásanna míoltóga gruaige i ranganna éagsúla. Tá sé an-deacair fáilt réidh leo muna bhféachann gach clann ar gruaig a bpáistí féin. Tá míolta gruaige i dhá rang ach go háirithe nachmór ó thosach na mbliaina. Tá sé an-deacair leanúint ar aghaidh ag cur leigheas orthu agus fáilt réidh leo agus ansin iad a fheiscint arís cúpla seachtain níos déanaí.
 Táim ag iarraidh anois ar gach uile theaghlach gruaig na bpáistí a scrúdú le haghaidh míoltóige gruaige, leigheas a cur orthu más gá agus an foirm seo a sheoladh ar ais ina dhiaidh ionas go bhfuilimid cinnte go bhfuil sé déanta ag gach teaglach sa scoil. Táim ag ceapadh oíche amárach, Dé Céadaoin an 29ú Feabhra chun é seo a dhéanamh. Ní bheidh aon obair bhaile scríofa ag na páistí chun am ceart a thabhairt daoibh é seo a dhéanamh. Nuair atá sé déanta sínigh an fhoirm agus seol ar ais é le bhut dtola. Beimíd ag lorg gach uile ceann ar ais mar sin seol ar ais ar an Déardaoin.
 Táim ag impí oraibh seo a dhéanamh chun deireadh ceart a cur leo ar deireadh thiar thall.
 Muna gcríochnaíonn é seo an fhadhb beidh orainn gruaig na bpáistí a scrúdú ar scoil agus deileáil leis sa tslí sin. Rud nach bhfuil ag teastáil ó éinne táim cinnte.
 Go raibh maith agaibh.

Dear parents,
Like every school in the country (in the world, I suppose!) there are sometimes cases of head lice in different classes. It is very difficult to get rid of them if each family doesn't look at their own children's hair. There are head lice, in two classes especially, almost continuously since the start of the year. It is very hard to continue treating them and getting rid of them and then to see them again a couple of weeks later.
 I'm now asking each household to check their children's hair for head lice, do the treatment if necessary and send back this form afterwards so that we can be sure that every household in the school has done it. I am planning it for tomorrow evening, Wednesday the 29th February. The children won't have any written homework to give you time to do this. When it is done, sign the form and send it back please. We will be looking for each one to come back on Thursday.
 I am imploring you to do this to finally put a definite end to them.
 If this does not end the problem we will have to examine the children's hair at school and deal with it in that way. Something nobody wants, I'm sure.
 Thank you.
Scrúdaigh mé gruaig mo pháistí go léir le haghaidh míoltóga gruaige agus chuir mé an leigheas orthu.
I examined all my children's hair for head lice and have treated them for same if necessary.


_______________________________________________________
Síniú an tuismitheoir / Parent's signature

________________________________Dáta / Date