Monday, 13 February 2012

Mórshhúil Lá Fhéile Pádraig / St. Patrick's Day Parade

Tá an scoil ag glacadh páirt sa mhórshiúl Lá Fhéile Pádraig. Táimid ag lorg éadach bán dara láimhe. Tabhair isteach aon sean-éadach bán nach usáidfidh sibh arís, le bhur dtola, bheadh éadach leaba go diail.
Míle Buíochas.

The school is partaking in the St. Patrick's Day Parade and preparations are beginning. I am looking for second hand white materials, bed sheets for example. I would be very grateful to anyone who could drop in some old white clean sheets that they no longer need.
Many thanks. - Siobhán