Friday, 16 March 2012

An Córfhéile/ The Choral Festival

Eolas do thuismitheoirí a bhfuil suim acu dul go dtí an córfhéile
- Tá cead ag tuismitheoirí teacht ach níl spás dóibh ar an mbus.
- Beidh an taispeántais ag tosnú ar 19:30 i Halla na Cathrach, 22 Márta 2012
- Tá costas €7 ar thicéad duine fásta agus €3 do pháiste.
Information for parent who wish to attend the Córfhéile
- Parents are allowed attend but there is no space on the school bus.
- The show is starting at 19:30 in the City Hall, 22nd March 2012
- The cost is €7 per adult and €3 per child who isn't participating in the show.