Friday, 9 March 2012

Léarscáil/Map - Féile Dhrámaíochta Chorcaí / Cork Drama Festival

For directions to Féile Dhrámaíochta Chorcaí / Cork Drama Festival Dé Sathairn 10ú Márta 2012 i Halla Gaelscoil Uí Drisceoil, Gleann Maghair- Click here


RANGANNA Múinteoir CIARA (Rang 1 & 2) bheith ag Gaelscoil Uí Drisceoil ar 10.30 r.n.
Múinteoir Ciara's classes (1st and 2nd class) to be there at 10.30 a.m.

RANGANNA Múinteoir SIOBHÁN (Rang 2 & 3) bheith ag Gaelscoil Uí Drisceoil ar 11.00 r.n.
Múinteoir Siobhán's classes (2nd and 3rd class) to be there at 11 a.m.

Ba cheart go mbeidh siad críochnaithe ar 12.00
They should be finished at 12.00.

Beidh na páistí ag taisteal le tuismitheoirí ar an lá. Ní bheidh bus ag dul ón scoil.
The children will be travelling with their parents on the day. There won't be a bus going from the school.