Wednesday, 28 March 2012

Finishing times on Friday

Ar an Aoine seo (30ú):
Beidh na Naí ranganna ag críochnú ag 12 .
Beidh ranganna 1,2&3 ag críochnú ag 12.15.
Beidh cead ag deartháireacha agus deirfiúireacha dul le chéile ag 12.
Beidh an bus scoile ag bailiú na páistí ar 12.15.
This Friday (30th):
The Junior classes will finish at 12.
1st, 2nd, 3rd classes will finish at 12.15.
Brothers and sisters can leave together at 12.
The school bus will be collecting the children at 12.15.