Wednesday, 7 March 2012

Fógraí tabhachtach / Important notices

A thuismitheoirí,  chairde,
 Go raibh maith agaibh go léir as ucht deileál go gníomhach leis na míoltóga gruaige a bhí mar fhadhb sa scoil. Táimid sásta go bhfuil gruaig gach páiste sa scoil scrúdaithe agus leigheasta. Tá súil agam go bhfuil deireadh leo anois i mbliana pé scéal é.
 Ba mhaith liom bhur n-aire a dhíriú anois ar éide scoile na bpáistí agus a bheith cinnte go bhfuil an éide scoile / spóirt scoile ceart ar do pháiste gach lá. An éide spóirt agus bróga scoile ach go háirithe. Ba cheart an éide spóirt scoile a bheith á caitheamh le bróga reatha na laethanta spóirt agus bróga dorcha (dubh/dúghorm)scoile a caitheamh na laethanta eile. Sleamhnaíonn rudaí anois agus arís agus ba mhaith liom seo a réiteach anois le bhur dtola.
 Táimid fíor-ghnóthach sa scoil faoi láithir ag ullmhú don bhféile dhrámaíochta, an mórshiúl lá fhéile Pádraig, Céad Fhaoistin Rang an Chéad Comaoineach agus don gCórfhéile. Tá na múinteoirí agus na páistí ag obair go dian faoi láithir agus molaim go hárd na spéire iad. Maith sibh uile! Beidh sos maith tuillte againn aimsir na Cásca.
 Nílim ag déanamh dearmad ar Choiste na dtuismitheoirí ag obair go dian ag ullmhú dos na Naíonáin Bheaga Nua tráthnóna um thráthnóna agus an Maidin Caife / Díolacháin Leabhair ar an Aoine. Is de bharr an obair seo ar fad atá ag eirí chomh iontach linn anseo i nGaelscoil Chionn tSáile.
 Táim ag lorg páistí chun Guí an Phobail a léamh ag aifreann ar a 10 a chlog maidin Dé Domhnaigh an 18ú Márta. Tá siad tar éis teacht chugainn ag lorg páistí chun paidreacha a rá agus grúpa chun amhrán a canadh.
 Bheadh sé go hiontach dá bhféadfadh páistí freastal ar an aifreann san agus páirt a ghlacadh ann.
 Cur an scoil ar an eolas más féidir libh freastal air agus déanfaimid an ullmhúcháin ar scoil.
Dear parents,
 Thank you all for dealing actively with the head lice which was a problem in the school. We are happy that each child's hair in the school has been examined and treated. I hope that we have put an end to them now, this year anyway.
 I would like you to now direct your attention to the children's school uniform to make sure that the correct uniform / sports clothes are worn by your child every day. Especially the sports clothes and the school shoes. The school sports clothes should be worn with runners on sports days and dark (black/navy) school shoes worn on the other days.
 We are extremely busy in school at present preparing for the Drama Festival, St. Patrick's Day Parade, the First Communion class first confession and for the choral festival. The teachers and the children are working hard at present and I praise them to the skies. Well done all! We will have earned a good break at Easter!
 I'm not forgetting the Parent's Association that is working hard preparing for the new Junior Infants meeting this evening and the coffee morning/cake sale on Friday. It is because of all of this work that we are getting on so fantastically in Gaelscoil Chionn tSáile.
 I'm looking for children to read the Prayers of the Faithful at 10 o' clock mass on Sunday morning the 18th March. They have come to us to the prayers of the faithful and for a group to sing a song.
 It would be wonderful if the children could attend that mass and take part.
 Let the school know if you can attend and we will do the preparation at school. Any help would be greatly appreciated.