Tuesday, 6 March 2012

For our drama, please...

Táim ag lorg cúpla rud eile don dráma. An bhfuil na rudaí seo a leanas ag éinne?
- cúpla stól (trí nó ceithre cosa)
- adhmad chun suí air (logs)
- píopa tobac
- spéaclaí bréige
- capall bán bréige
Bheinn thar a bheith buíoch do éinne a chabhraíonn liom. Cur glaoch ar an scoil. Gheobhaidh tú iad ar ais ar an Luan.
I'm looking for some props for our play. If anyone has any of the following I would be extremely grateful if you could contact the school:
- stools (3 or 4 legs)
- wooden logs (to sit on while camping)
- tobacco pipe
- fake glasses
- white horse on a stick
Míle buíochas,
Siobhán