Thursday, 1 March 2012

Letter in school bags today

Cóip don litir sna malaí scoila inniu / Copy of letter in school bags today:

01.03.'12

Lá Náisiúnta na Leabhair inniú. Chun é a chomoradh i gceart táim ag tabhairt cead dos na páistí an leabhar is fearr leo a thabhairt ar scoil amárach. Beidh am faoi leith tugtha dóibh chun iad a léamh.

 

- Lá laethanta saoire na Cásca (30 Márta) beidh cead acu gléasadh suas mar an charachtéir is fearr leo...Beidh sé sin suimiúl!

 

- Dé hAoine an 16ú Márta beidh cead ag na páistí éadaí glasa i gcóir Lá Fhéile Padraig.

 Beidh an scoil ag glacadh páirt i Mórshiúl Lá Fhéile Pádraig i mbliana. Tuigim go hiomlán go mbíonn pleananna éagsúla déanta ag daoine don deireadh seachtaine fada ach ba mhaith liom tuairim a bheith agam de cé mhéid a bheidh in ann glacagh páirt.

 Más dóigh leat go mbeidh tú ann an bhféadfá tic a cur thíos agus an fhoirm a sheoladh isteach led' pháiste led' thoil. Beidh an-lá i gceist ann is dóigh liom. Táim féin ag tnúth go mór leis.

 

 - Today is World Book Day. To mark it properly I am giving the children permission to bring in their favourite book to school tomorrow. There will be time allocated to read them.

 

- On the day of the Easter Holidays they will be allowed to dress up as their favourite character....That will be interesting!

 

- On Friday 16th March the children can dress up in green for St. Patrick's Day. The school will be taking part in the St. Patrick's Day parade this year. I totally understand that people have their various own plans for the weekend but I would like to have an idea how many will be taking part.

If you think you will be able to could you put a tick in the form below and send it back with your child please. I'd say it will be a great day. I am really looking forward to it myself.

 

 

Beidh

 

______________________________________

Ainm an Pháiste / Child's name

 

 

In ann páirt a ghlacadh I mórshiúl Lá Fhéile Pádraig

…..will be able to take part in the St. Patrick's Day Parade

 

 

 

_______________________________________

Síniú an tuismitheora / Parents signature