Thursday, 29 March 2012

Reminder: Dé hAoine seo chugainn / This Friday...

Ar an Aoine seo (30ú):
Beidh na Naí ranganna ag críochnú ag 12 .
Beidh ranganna 1,2&3 ag críochnú ag 12.15.
Beidh cead ag deartháireacha agus deirfiúireacha dul le chéile ag 12.
Beidh an bus scoile ag bailiú na páistí ar 12.15.

Mar a dúradh libh cheana beidh cead ag na páistí gléasadh suas mar carachtéir is fearr leo ó leabhar a léigh siad ar an Aoine seo an 30ú Márta. Seo smaoineamh eile i gcóir an Aoine - bfhéidir gléasadh in éadaí gorma do lá Domhanda Uathchais. Bíodh €1 ag gach páiste agus baileofar an airgead ar son an AADI. Táimid fós ag bailiú na fóin póca breise ar son an AADI chomh maith.

This Friday (30th):
The Junior classes will finish at 12.
1st, 2nd, 3rd classes will finish at 12.15.
Brothers and sisters can leave together at 12.
The school bus will be collecting the children at 12.15.

As I mentioned before, the children will be allowed dress up this Friday 30th March as their favourite character from a book that they read. Here is another idea for Friday - maybe dress in blue clothes for World Autism Day. Each child should have €1 and the money will be collected for AADI. We are still collecting spare mobile phones for AADI also. The phone collection box is in the lobby opposite the office.