Thursday, 26 April 2012

Cruinniú le na tuismitheorí go léir / Meeting with all parents

A thuismitheoirí,
Táimid ag smaoineamh ar aghaidh go dtí an t-am go mbeidh bhur bpáistí ag tosnú sa Mheánscoil. Fe mar is eol daoibh níl aon scoil dara leibhéal nó meánscoil trí mheán na Gaeilge ar fáil faoi láithir timpeall na háite seachas freastal ar an nGaelcholáiste i gCarraig Uí Leighin nó ar cheann sa chathair. An rogha eile a bheidh ann, gan amhras, ná freastal ar scoil Béarla. Táim agus Gabriel, an cathaoirleach, tar éis bualadh le príomhoide an scoil phobail thíos, Seán Ó Broin chun a fheiscint a bhfuil aon slí go bhféadfaimís sraith/aonad Gaeilge a bhunú sa scoil thíos. Ta cuma dearfach ar an scéal ach ba mhaith linn bualadh libhse, a thuismitheoirí, chun na féidireachtaí a phlé. Mar sin táim ag tabhairt cuireadh daoibh freastal ar cruinniú linne sa scoil phobail Dé Céadaoin an 9ú Bealtaine ag a 6 a chlog. Tá fáilte romhaibh ar fad, ní hamháin tuismitheoirí Rang a trí, mar gan amhras braitheann seo ar fad ar an suim atá ag tuismitheoirí amach anseo.
Dear parents,
We are thinking ahead to the time when our children will be starting secondary school. As you know, there is no Irish medium second level / secondary school available at present locally other than Gaelcholáiste Carrigaline or an Irish school in the city. The other choice is, of course, to attend an English medium school.
  Gabriel, the chairperson, and I have met with the principal, Séan Ó Broin, of the Kinsale Community School to see if there is any way we could start an Irish stream/section there. It is looking positive but we would like to meet with you, parents, to discuss the possibilities. Therefore I am inviting you to attend a meeting with us in the Community School on Wednesday the 9th May 2012 at 6 o' clock. You are all welcome, not only the parents of 3rd class as, obviously, this totally depends on the interest of parents of years to come.