Friday, 27 April 2012

TRÓCAIRE BOXES


Meabhrúcháin daoibh go léir ó Fr. Young na Boscaí Trócaire, le airgead ar bith a chuir sibh iontu, a sheoladh ar ais chun na scoile anois. Tá sé seo an-thábhachtach dosna daoine bochta thar lear. Is féidir libh iad a fhágaint san oifig.
A reminder to you all from Fr. Young to send your Trácaire boxes, with any money you have put in them, back to the school now. This is very important for the poor people over-seas. You can leave them in the office.