Thursday, 10 May 2012

An Chéad Comaoineach / First Holy Communion 19th May 2012

Bíonn féasta ag Rang an Chéad Comaoinigh gach bliain sa scoil i ndiaidh an searmanais. Beidh cabhair ag teastáil chun é seo a eagrú srl. Téir i dteangbháil le Coiste na dTuistí má tá tú sásta cabhrú ar an lá.
Fé mar is eol dóibh beidh Rang 1 agus Rang 3 sa chór le haghaidh an Chéad Chomaoineach ar an Satharn an 19ú Bealtaine 2012. Tá an searmanas ag tosnú ag 11 ach teastaíonn uainn go mbeidh bhur leanaí ag an séipéal ag a 10.30. Is féidir leo a éadaí scoile a chaitheamh agus beidh fáilte is fiche rompu teacht aníos ar scoil tar éis le haghaidh féasta mór!!
Mo bhuíochas libh,
M. Ciara

There is a party for the First Holy Communion class every year in the school after the ceremony. We would really appreciate any help you can give on the day as we need to organise food, cakes and decorations etc.
As you know 1st and 3rd Class will be in the choir for the First Holy Communion this coming Saturday 19th May 2012. The ceremony is starting at 11 but we would like your children to be at the church at 10.30 . They can wear their school uniform and they will be very welcome to come up to the school afterwards for a big feast!!
Many thanks,
M. Ciara