Thursday, 17 May 2012

Dátaí tábhachtachta atá ag teacht / Important Upcoming dates.

Dátaí tabhachtacha atá ag teacht:
21ú Bealtaine 2012: Naí Mhóra san OEC
Dé hAoine an 1ú Meitheamh 2012: Dúnta
Dé Luan an 4ú Meitheamh 2012: La saoire bainc: Dúnta
Dé Máirt an 5ú Meitheamh 2012: Dúnta

Naíonáin Bheaga Sinéad agus Michelle
Déardaoin an 14ú Meitheamh: Toisc nach bhfuil aon seomraí breise againn chun spás a thabhairt do Naíonáin 2012/'13 (!!!!) tá sé de nós againn rang na Naíonáin Bheaga a fhágaint sa bhaile an lá san. Mar sin tá lá saor ag an dá rang naíonáin an lá san ach gnáth lá scoile ag gach rang eile.
Turas scoile na Naíonáin: 13ú Meitheamh. Turas go Fota. Praghas €16.50 an pháiste. Níos mó eolas ag teacht.
Turas scoile 1,2 & 3: 19ú Meitheamh. OEC Cionn tSáile. Praghas €22.00 (praghas iontach –thugadar lá iomlán dúinn ar phraghas leathlae, GRMA OEC) Níos mó eolas ag teacht.
Botún beag inné sa litir. Bíodh éide spóirt ar na páistí ar an Máirt & an Déardaoin as seo amach-gach rang.
Lá na Laethanta Saoire: 29ú Meitheamh. Leathlá scoile. Naí-ranganna ag críochnú ag 12.00. 1,2 & 3 ag críochnú ag 12.15.
Athoscailt:  Déardaoin an  30ú Lunasa.
 Upcoming important dates:
Monday, 21st May 2012: Senior Infants at the Outdoor Education Centre.
Friday 1st June 2012 : Closed
Monday 4th June 2012 : Bank Holiday: Closed
Tuesday 5th June 2012: Closed
 Sinéad and Michelle's Junior Infants
Thursday 14th June 2012: As we have no spare class rooms to allow space for the 2012/'13 Junior Infants(!!!!) we normally leave the Junior Infants at home that day. Therefore the two Junior Infant classes have a holiday that day but it is a normal school day for every other class.
School Tour 1st, 2nd, and 3rd class: 19th June 2012, OEC, Kinsale. Price €22 ( a wonderful bargain - they gave us a full day for the price of a half day, thank you OEC) More information to come.
The day of the school holidays: 29th June 2012. Half day. Infant classes finishing at 12.00. 1st, 2nd and 3rd class finishing at 12.15.
Re-opening: Thursday 30th August 2012.
A small mistake in yesterday's letter. The children are to wear their sports clothes on Tuesday and Thursday from now on - every class.