Wednesday, 16 May 2012

Gleacaíocht - gach duine / Gymnastics - everyone

Beidh gleacaíocht ar siúl amárach, an Déardaoin. Bíodh an éide spóirt ar na páistí. As seo amach beidh sé ar siúl ar an Máirt mar sin bíodh éide spóirt orthu ar an Máirt agus an Céadaoin as seo go dtí deireadh na mbliana. Thosaigh an gleacaíocht coicís ó shin ach bhí go leoir meascadh suas leis go dtí seo. Ach anois tá se socraithe don Mháirt. Beidh 10 seisiúin i gceist ann agus costas €10 orthu. Baineann na páistí fíor-thaithneamh as. Is féidir an t-airgead a sheoladh isteach roimh deireadh na bliana.
Gymnastics are on tomorrow, Thursday. The children should wear their sports clothes. From now on gymnastics will be on Tuesdays so they should wear their sports clothes on Tuesdays and Thursdays from now to the end of the year. The gymnastics started a fortnight ago and there was a lot of mix up with days and dates until now. It has been set now for Tuesdays. It will be 10 sessions in total, costing €10 for the course. The children really enjoy and benefit from it. You can send in the money before the end of the year.