Wednesday, 9 May 2012

Meabhrúcháin: Cruinniú ag an Scoil Phobal anocht / Meeting at the Community School TONIGHT 9th May 2012

 .....Chun a fheiscint a bhfuil aon slí go bhféadfaimís sraith/aonad Gaeilge a bhunú sa Scoil Phobal.Cuireadh do thuismitheoirí freastal ar cruinniú linne sa scoil phobail anocht Dé Céadaoin an 9ú Bealtaine 2012 ag a 6 a chlog. Tá fáilte romhaibh ar fad, ní hamháin tuismitheoirí Rang a trí, mar gan amhras braitheann seo ar fad ar an suim atá ag tuismitheoirí amach anseo.

....to discuss the possibilities of starting an Irish stream/section at the Community School.
Invitation for parents to attend a meeting with us in the Community School TONIGHT Wednesday the 9th May 2012 at 6 o' clock. (Not Thursday as previously written by mistake)You are all welcome, not only the parents of 3rd class as, obviously, this totally depends on the interest of parents of years to come.