Wednesday, 9 May 2012

Míoltóga Gruaige / Head Lice

A thuistí,

Cuireadh ar an eolas mé go raibh cás míoltóga ghruaige sa rang Naíonáin Shínsearacha. Scrúdaigh gruaig do pháiste anocht agus cuir an leigheas cuí air más gá. Go raibh míle maith agaibh!

 Dear parents,

I have been informed of a case of headlice in the Senior Infants classroom. Please check your child's hair tonight and treat it if necessary. Thanking you all in advance!