Tuesday, 29 May 2012

Seolta baile, seolta ríomhphoist nó uimhreacha teagbhaile nua / New home addresses, email address or contact numbers

Má tá seoladh baile, seoladh ríomhphost nó uimhir teagbhaile nua agat ó thosaigh do pháiste ag dul ar scoil agus munar chuir tú an scoil ar an eolas faoi seol isteach na sonraí nua chomh tapaidh agus is féidir le do thoil. Tá sé tabhachtach don scoil na sonraí seo bheith suas chun dáta.
If you have a new home address, email address or contact number since your child started at school and you haven't let the school know about it, please send in the new details as fast as possible. It is important for the school to have these details up to date.