Friday, 18 May 2012

TG4 ‘Bia Linn’ Casting


A Chara,
Indee Productions ag forbairt sraith clár teilifíse do pháistí a chraolfar ar TG4. Tá cainteoirí óga Gaeilge á lorg againn le bheith páirteach sa tsraith. Páistí muiníneacha, bríomhara 4-6 bliana d’aois atá uainn.
Cláir chócaireachta do pháistí atá i gceist leis an tsraith ina mbeidh beochain, puipéid agus láithreoir. Beidh na páistí sa chistin i gcuideachta an láithreora agus na bpuipéad agus déanfaidh siad na hoidis ar leith a bheidh faoi chaibidil.
Is i stiúideo TG4 a dhéanfar an scannánaíocht an choicís dheireanach i mí Lúnasa 2012. Beidh ar na páistí teacht chuig an stiúideo ar feadh lae agus a bheith páirteach in eagrán nó dhó den tsraith.
An bhfuil aithne agat ar pháistí ar bith a bheadh fóirsteanach agus ar mhaith leo bheith páirteach ann? Má tá, bheinn buíoch díot ach an fhoirm atá iniata a thabhairt dóibh agus a iarraidh orthu í a chur ar ais chugam in oifig Indee Productions. Rachaimid i dteagmháil ansin le tuismitheoirí na bpáistí le heolas a thabhairt dóibh faoin phróiseas roghnúcháin.


Indee Productions is developing a children’s series for TG4, and we are looking for outgoing young gaelgoirs to take part. Ideally we are looking for confident children aged 4 – 6.
This is a kid’s cookery series featuring animation, puppets and a live action presenter. The children would be in the kitchen with the live action presenter and some puppet friends, making the recipes featured.
Filming would take place in TG4 television studios during the last two weeks of August 2012. The children would come to studio for a day and would feature in one – two episodes of the series.
Do you know anyone who would be suitable / interested in taking part? If so could they fill out the enclosed form and send back to me at Indee productions? We will then get in touch with the children’s parents regarding the casting process for the series.

 
Is mise, le meas,
Gráinne McGuinness
Léiritheoir,
Indee Productions


Casting Form