Thursday, 24 May 2012

Túaillí le tuismitheoirí fágtha sa scoil i ndiaidh an Céad Comaoineach

Bhí túaillí le tuismitheoirí fágtha sa scoil i ndiaidh an gCéad Comaoineach.
Glannadh iad (buíochas le Joye O' Donovan) agus tá siad réidh le bhailiú anois san oifig.
Parents left tea towels at school after the First Holy Communion.
They were cleaned (thanks to Joye O'Donovan) and are ready for collection in the office now.