Wednesday, 16 May 2012

Tuismitheoirí Naíonáin Shínsearacha/Parents of Senior Infants

Beidh Rang Naí Shínsearacha ag dul go dtí an 'Kinsale Outdoor Education Centre' ar an Luan seo chugainn an 21ú Bealtaine 2012. Is gnáth lá scoile é mar sin bí ar scoil ar maidin agus bailigh do leanbh um thráthnóna ag na gnáth ammanta. Beidh siad ag taisteal go dtí an OEC agus thar nais ar bhus OEC.Tá orthu an éide scoile spóirt a chaitheamh ar an lá agus ba cheart dóibh sean-bhróga a chaitheamh. Bí cinnte gan aon rud nua a chaitheamh. Cuir uachtar gréine orthu mar beimid amuigh faoin aer an lá ar fad.  Má tá an aimsir fliuch tabhair cóta báistí agus athrú éadaí dóibh. Tabhair an gnáth lón dóibh le deochanna sa bhreis.

The Senior Infants class will be going to the Kinsale Outdoor Education Centre next Monday, 21st May 2012. It is a normal school day so come to school in the morning and collect in the afternoon at the normal times. They will be travelling to and from the OEC on the OEC bus. They have to wear their school sports clothes on the day and they should wear old runners.Please put suncream on them that morning as we will be outside all day.  Make sure not to wear anything new. If the weather is wet give them a rain coat and a change of clothes. Give them their usual lunch and extra drinks.
Míle buíochas.