Friday, 29 June 2012

Facebook!


Tá leathnach Facebook na scoile ar fáil anois ar: https://www.facebook.com/GaelscoilChionntSaile

Rachaidh cóip don phríomh nuacht na scoile díreach ar an leathnach Facebook gach lá.

Níl cead ag páistí faoi trí bhliain déag Facebook a úsáid, de réir an dlí. Bígí ar an eolas faoi seo cé nach féidir linn seic a dhéanamh air. Tá cead ag clainne na páistí go léir an leathnach a “like” chun nuacht na scoile a fheiceáil ach amháin na coinníolacha seo a leanas a choiméad:

- Tá cead ag teastáil sular gcuireann tú suas aon fhógraíocht.

- Níl cead aon rud diúltach a chur suas ar an leathnach.

- Níl aon teagbháil faoin fóirne, daltaí nó tuismitheoirí ceadtha air.

- Ní ceart grianghraffanna na bpáistí a ‘tag’ ionas gur féidir iad a aithint.

Má bhriseann tú ceann de na coinníollacha seo beidh do chead isteach san suíomh tógtha uait go deo.

Go raibh maith agaibh.


The school's Facebook Page is now available at: https://www.facebook.com/GaelscoilChionntSaile as an alternative channel for sharing the same news that goes out via “Nuacht”.


All information from the schools primary news source "Nuacht" will automatically copy onto the school Facebook page each day.


As per Facebook policy Children under the age of 13 are not allowed to use Facebook. While we do not police this, please keep this in mind.


All families of children are welcome to "like" the page to see school news under the following conditions:


- Advertising of any sort must be cleared with the school before posting up.


- You must not post anything on the page of a negative nature.


- No discussions about staff, pupils or other parents is permitted.


- If photos of children are uploaded to the Facebook site then they should not be tagged as to identify them.


If any of the conditions above are broken your access to the site will be permanently removed.


To start receiving Nuacht via Facebook simply "like" the school's Facebook page.


Thank you!