Thursday, 28 June 2012

Tuismitheoirí Rang 2 / Parents of 2nd Class

Beidh cruinniú sa scoil maidin amárach (29 Meith 2012) do thuismitheoirí Rang 2 ag 08.30. Pléfear an t-athrú atá ag teacht ar chomhdhéanamh na ranganna an bhliain seo chugainn. Tá an cinneadh déanta anois go malartófaí na grúpaí chun seans a thabhairt don dá ghrúpa eispéireas deifriúl a bheith acu do roinnt le rang níos sinne agus rang níos óige. Tá sé tábhachtach go bhfreastalódh na tuismitheoirí ranga uile ar seo más féidir.

There is going to be a meeting for the parents of the 2nd class children in the school tomorrow morning (29th June 2012) at 08.30. We will be discussing the very recent decision to change the composition of the mixed classes. It has been decided to swap the class groups around so as to give each child in the current 2nd class an opportunity to experience sharing with a younger class and also an older class. It is important to attend this meeting if at all possible.