Monday, 11 June 2012

Turas Scoile Naí Shóis/Shín..School tour forJunior& Senior Infants

A thuismitheoirí,

       Beimid ag dul ar an turas scoile go Fota ar an gCéadaoin seo, an 13ú Meitheamh 2012. Seo a leanas a bheidh ag teastáil ó na páistí:

-         lón ceart le dhá deoch.

-         Tá cead acu cúpla milseáin / rudaí milse a thabhairt leo don picnic.

-         Bíodh an éide spoirt ar na páistí. Tá cead ag aon pháiste le bríste gearra scoile iad a chaitheamh más maith.

-         Bíodh uachtar gréine ar na páistí ar fad ag teacht ar scoil ar maidin.

-         Ba cheart go mbeidh na páistí ar scoil i gcóir 08:30 ar maidin.

-         Beimid thar nais timpeall a 2pm.

-         Ní bheidh aon airgead breise ag teastáil ó na páistí mar ní bheidh seans acu dul isteach in aon siopa.

 
€16.50 an costas atá air - le híoc roimh na laethannta saoire an tsamhraidh le bhur dtola.
  

Dear parents,

      We will be going on the school tour to Fota this Wednesday 13th June 2012. The following will be required for the children:

-         the correct lunch with two drinks.

-         A couple of sweets / sweet things will be allowed for the picnic.

-         The children should wear their sports clothes. Any child with school shorts is allowed to wear them if they wish.

-         All the children should have sun cream on coming to school in the morning.

-         The children must be at school at 08:30 in the morning.

-         We will be back around 2 pm.

-         The children won't need any extra money as they won't have a chance to go into any shop.

 
Cost is €16.50 - to be paid before the summer holidays please.