Monday, 3 September 2012

Foirmeanna le shíniú

A thuismitheoirí,
Tá foirmeanna tábhachtach le shíniú sna málaí scoile inniu - foirmeanna eolais i gcóir na Naí bheaga (agus na daltaí nua eile) agus forrmeanna cead dul ar imeachtaí na scoile i gcóir na ranganna go léir eile. (tá sé seo ins na foirmeanna eolais Naí bheaga cheanna)
Líon isteach agus sínighí iad le bhur dtola agus seol thar nais iad chomh tapaidh is féidir
Dear parents,
There are important forms to be signed in the schoolbags today - information forms for the Junior infants (and for the other new pupils) and permission forms to go on school outings for all the other classes (this is included already on the Junior infants info form)
Please can you fill in and sign these forms as soon as possible.
 
Míle buíochas
Hilda